Nybyggnation inom Fyrklöverprojektet

På begäran av Upplands Väsby kommun skickar vi härmed ut information om framtida planer om nybyggnation inom Fyrklöverprojektet i anslutning till vår bostadsrättsförening.

Detta kommer i sin tur påverka parkeringsmöjligheter i vår förening. Med anledning av detta skickar kommunen detaljerad information om framtida planer och hur det kommer påverka parkeringsmöjligheterna för boende i både vår och våra grannföreningar.

Vänligen läs informationen här.

Infoblad Juli 2019

Trädgårdar / Uteplatser

Vi har under januari månad informerat om besiktning av uteplatser som nu är klart och har mynnat ut i två godkända varianter på altan utbyggnad/ombyggnad med tillhörande regler.

Var god läs noga vad som gäller och glöm inte att dessa ombyggnationer är bygglovspliktiga och kräver bygglovs ansökan hos kommunen som var och en av oss själva ansvarar för.

Alla som har byggt utan godkännande och bygglov kommer att kontaktas av styrelsen i början på augusti för vidare åtgärd.

Beträffande redskapsbod/ friggebod gäller följande regler. Totalytan får ej överskrida 4 kvm och maximal höjd/nockhöjd 2,30 m. det ska målas i vit färg!

Friggebod som placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter kräver alltid bygglov. Kommunen som förvaltar gatan eller platsen anses nämligen inte vara en sådan granne som kan lämna ett medgivande till placeringen. Detta innebär att man måste hämta medgivande från sina grannar, Grannemedgivande Intyg skickas med i detta brev men finns även att hitta på föreningens hemsida.

Friggebod som stod 31,2 m från bostadshuset ansågs inte stå i dess omedelbara närhet och ansågs därför kräva bygglov.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Brf. Glädjen Vilunda

2019-07

Informationsblad januari samt kallelse till information om individuell mätning

Informationsblad : https://www.brfgladjen.se/wp-content/uploads/2019/02/Infoblad-Januari-2019.docx

Information om individuell mätning : https://www.brfgladjen.se/wp-content/uploads/2019/02/2018-10-22-Kort-om-IMD-till-boende.pdf

Kallelse till infomöte om individuell mätning : https://www.brfgladjen.se/wp-content/uploads/2019/02/Kallelse-infomöte-om-individuell-mätning-2019-02-21.docx

Informationsbrev till medlem/hyresgäst – nytt om avisering

Föreningens ekonomiska förvaltare, Rådrum, lanserar under hösten en ny plattform med efterfrågade funktioner, flera förbättringar och förenklingar för både oss i styrelsen och er medlemmar.

Nytt bankgironummer
Vi vill uppmärksamma er på att bostadsrättsföreningen från och med avin för oktober har ett nytt bankgironummer och det är därför viktigt att du betalar in avgiften/hyran på det bankgironummer som finns angivet på avin. Om du brukar få månadsavier så kommer aviseringen från och med oktober ske månadsvis (dvs avierna för oktober kommer att skickas ut i september, avierna för november skickas ut i oktober osv). Om du brukar få en kvartalsavi så kommer du att få det även fortsättningsvis.

Betalning med autogiro
Du som har autogirodragning av avgiften/hyran sedan tidigare behöver avsluta den befintliga dragningen genom att kontakta din bank. Den första avin som skickas till er kommer att vara en vanlig avi som behöver betalas manuellt.

Alternativa aviserings- och betalningssätt
Avin för oktobers avgift/hyra kommer att vara en pappersfaktura som betalas manuellt. Därefter finns möjlighet att välja att få avierna via:

  • e-post
  • e-faktura
  • pappersfaktura
  • autogiro

Uppgift om hur aviseringssätt ändras kommer att finnas på avin som skickas ut i mitten på september.

För frågor gällande din avi/betalning kan du kontakta Rådrum på följande sätt:

E-post: info@radrum.se
Telefon: 08-34 30 13, vardagar 09.00 – 12.00

Uppdatering 2019-09-26: Rådrum har bytt namn till Nabo, se uppdaterade kontaktuppgifter under sidan Kontakt.

Vänliga hälsningar
Styrelsen