Kundvagnar på Glädjens område har blivit ett problem.

Vi har märkt ett ökat antal kundvagnar i vårt område med omnejd. Det torde bero på ökad okunskap gällande vad som gäller. Kundvagnarna är affärens egendom och får inte lämna affärsområdet (affären med parkering). Affärer kan förlora upp till 50 kundvagnar/året i utsatta områden och varje kundvagn kostar cirka 5000kr. Det blir stora förlorade värden som i slutändan måste adderas till varornas pris.

Aja baja…

Om du lånar affärernas kundvagnar – se till att lämna tillbaka dessa till affären genast. INGA kundvagnar får lämnas på BRF Glädjens område! Behöver man transportera tunga matkassar köper man själv en shoppingväska – så kallad “dramaten”.

Mycket duktig…

Juridiskt är bortforsling av kundvagn ifrån affären att betrakta som “stöld” och lämnas kundvagnen på Glädjens område gör man sig ytterligare skyldig till “nedskräpning”.

BRF Glädjens Ordningsregler gällande “nedskräpning”: “Det är mot vite förbjudet att ställa eller slänga sopor eller avfall inom föreningens mark och fastigheter samt anslutningsytor.”

HSB ny Teknisk Förvaltare av vår ‘Drift’ med början 1 Nov, 2021. Ny ‘Felanmälan’.

Skulle någonting akut inträffa under jourtid helgen 30-31 Oktober – kontakta styrelsen via mailformuläret på hemsidan. F.o.m. 1 November görs felanmälan via HSB.

Vi tackar avgående förvaltare Arne än en gång för hans trevliga 8 år hos oss och välkomnar nya förvaltaren HSB.

Tänk på att HSB alltid kräver att man skapat ett ärende via felanmälan – i annat fall kan HSB inte komma och hjälpa. Iom ärendet skapas, skapas en arbetsorder, vilken är grundläggande för att Tekniska Förvaltaren skall aktiveras. Utan felanmälan – ingen aktivering av förvaltaren. Boende får, under inga omständigheter, försöka engagera förvaltaren i ett oanmält ärende, när man ser honom på området. Tekniske Förvaltaren kommer ta ärenden i sin prioritetsordning, utifrån de befintliga ärenden som blivit felanmälda.

Ibland kan det kännas tryggt och lätt att låta Vaktmästaren, man redan känner till på området, byta ut sin kran eller vad det är man vill ha gjort i egna bostadsrätten. Ett tips är att man kan använda HSB Teknisk Förvaltning för allehanda små renoveringsprojekt. HSB tillhandahåller en prislista med fasta priser för olika typer av arbeten/material. De lösningar som erbjuds är standardiserade av HSB och tillmötesgår dom flesta. Dock med begränsning att HSB inte använder material från den boende i projekten.

Tänk på att vid utryckning på jourtid (utanför kontorstid och helger, röda dagar), och det uppdagas att problemen gäller något som är bostadsrättsinnehavarens ansvar, får den boende själv stå för den dyra utryckningskostnaden.

Status på diverse saker Styrelsen arbetar med hösten 2021

Nu när hösten och vintern nalkar är det tid för att uppdatera alla medlemmar om det som händer inom föreningen samt Styrelsens arbeten och uppdrag.

Vår Tekniska Förvaltning kommer genomgå ett skifte i månadsskiftet Oktober/November då föreningen byter till nya Förvaltaren HSB. Information om kontaktvägar (telefonnummer och mail-adresser) kommer att publiceras på vår hemsida och HSB kommer sörja för att samtliga informeras iom bytet. Samtidigt är det så att Arne Lundblad går i pension. Vi vet att många på området som uppskattat det arbete Arne gjort. Hans trevliga personlighet har gjort honom bekant för många. Till er vill vi säga, passa nu på att gratulera Arne medan ni har chansen och han fortfarande finns på området. Från Styrelsen vill vi skicka ett enormt TACK till Arne för ett välutfört arbete med stort engagemang över åren.

BRFen kommer att byta leverantörer av Städ och Trädgårdsskötsel. Styrelsen är fortfarande i upphandlingsfasen gällande denna förändring. Beslut samt vilka som får arbetet kommer publiceras som nyhet inom kort.

På området har följande hänt under senare tid:

  • Leverantör Recover har tagit bort 24 klotter på området. Bra gjort!
  • Det skall ske trädfällning utanför Kavallerigatan 83. Arbetet utförs av leverantör Klätterapan.
  • Det har satts upp ny skyltning på bommen som leder in till vårt område. Förhoppningsvis påminner den våra medlemmar om att onödig trafik inte är tillåten och att man inte får blockera för utryckningsfordon.
  • Efter lite påtryckningar fixade till slut VäsbyHem elproblematiken för parkeringen. Man såg även till att byta ut trasiga garagelampor till fungerande. Tack för det.
  • BRF Glädjen har bitvis haft problem med felparkeringar i området. Vi har nu fått Aimo Park ombord gällande kontroll av felparkeringar. Aimo Park har redan funnits hos hos grannarna Brunkebergsgården och Kavalleristen men från och med nu finns de alltså även hos Glädjen. Kontaktuppgifter till Aimo Park finns under ‘Övriga Kontaktuppgifter’ och skyltning kommer också komma upp senare. Läs våra regler gällande parkering på hemsidan och i vår FAQ. Generellt gäller att det är förbjudet men aktiv in-/urlastning vid flytt tillåts (bilen får max stå 6 minuter utan aktivitet).

Inom BRFen har flera boende drabbats av vattenskador under senare tid. Orsaker har varit olika för olika medlemmar men gemensamt är att BRF Glädjen har rörstammar som kommer behöva bytas på 3 års sikt. Vi i Styrelsen har fortsatt arbetet med “Ombyggnationen” (stambyten) som gamla Styrelsen påbörjade. Fortfarande finns många pusselbitar kvar att lägga innan medlemmar aktiveras gällande projektet.

Det har skett en del förändringar på hemsidan. Dels gällande utseendet men mycket är “under huven” och IT Säkerhet. Vi har en ny översättningsfunktion uppe i vänstra hörnet som översätter webbsidan till 12 olika språk. Om något språk fattas, anmäl till Styrelsen. Vi har fyllt på FAQ delen ordentligt. Kolla in den för de flesta vanligare frågor besvaras där. Nytt är även att använda mailformulär på Kontaktsidan, för att ställa frågor och/eller nå Styrelsen. Eftersom Styrelsen inte arbetar med detta fulltid måste kommunikationen vara asynkron, exempelvis via email. Man kan inte gå ut med privata telefonnummer av naturlig anledning. Ingen skulle acceptera ett frivilliguppdrag där man inte kan hålla isär arbetsliv, familjeliv med frivilliguppdraget. Nuvarande Styrelsen arbetar även med att försöka vidareutveckla interna processer för öka attraktionen att engagera sig i BRFens styrelsearbete i framtiden.

Gällande vattenläckan utanför hus 52 och 66

Det har nog inte undgått många att en vattenledning utanför hus 52 och 66 sprack i helgen. Ledningen stängdes av för att stoppa läckan och kommer att repareras. Tills dess att den reparerats tillhandahåller kommunen vatten via brandpost till de berörda husen. Trycket på detta vatten är tyvärr inte lika högt som vattnet vanligtvis har via ledningarna. Tack för er förståelse!