Infoblad Juli 2019

Trädgårdar / Uteplatser

Vi har under januari månad informerat om besiktning av uteplatser som nu är klart och har mynnat ut i två godkända varianter på altan utbyggnad/ombyggnad med tillhörande regler.

Var god läs noga vad som gäller och glöm inte att dessa ombyggnationer är bygglovspliktiga och kräver bygglovs ansökan hos kommunen som var och en av oss själva ansvarar för.

Alla som har byggt utan godkännande och bygglov kommer att kontaktas av styrelsen i början på augusti för vidare åtgärd.

Beträffande redskapsbod/ friggebod gäller följande regler. Totalytan får ej överskrida 4 kvm och maximal höjd/nockhöjd 2,30 m. det ska målas i vit färg!

Friggebod som placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter kräver alltid bygglov. Kommunen som förvaltar gatan eller platsen anses nämligen inte vara en sådan granne som kan lämna ett medgivande till placeringen. Detta innebär att man måste hämta medgivande från sina grannar, Grannemedgivande Intyg skickas med i detta brev men finns även att hitta på föreningens hemsida.

Friggebod som stod 31,2 m från bostadshuset ansågs inte stå i dess omedelbara närhet och ansågs därför kräva bygglov.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Brf. Glädjen Vilunda

2019-07