Årets förhandling avklarad för hyresgäster

Årets förhandling är avklarad mellan parterna Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm (företräder hyresvärden BRF Glädjen). Överenskommen hyreshöjning är 1.6%. Fortsatt förhandling för renoverade lägenheter. Eventuell retroaktivitet fördelas över tre månader eller enligt överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst.

Nya kontaktuppgifter till HSB

HSB Norra Stor-Stockholm har blivit HSB Stockholm och iom namnbytet sker en del förändringar. Det viktigaste förändringen som kan påverka boende är hur man når dem.

Informationen i porttavlorna kommer uppdateras inom kort. MVH Styrelsen.

Extrastämma 5/4-2022 avslutad

Styrelsen vill tacka alla medverkande i gårdagens extrastämma. Det var mycket bra aktivitet och engagemang ifrån medlemmar. Vi ber om ursäkt för dröjsmålet vid inskrivningen. Fler kom än väntat och inskrivningsarbetet kanske flöt på lite för långsamt. Dock var vi till slut alla samlade och kunde rösta. Stämman biföll Styrelsens förslag med två tredjedelars majoritet och beslutar därmed att föreningen genomför stambytet i enlighet med det underlag som skickats ut och den information som förmedlats på stämman.

Asbestsanering i källaren.

Asbestsanerare kommer utföra asbestsanering i källarutrymmen i Hus 52 och Hus 78 under dessa perioder:

Hela vecka 12 saneras rören i källaren i hus 78.
Hela vecka 13 saneras rören i källaren i hus 52.

Det kommer vara ABSOLUT FÖRBJUDET att vistas i respektive källarlokaler under veckan de saneras. Vänligen respektera detta förbud och planera i förväg om ni behöver hämta upp saker ifrån förråden.