Ombyggnation

Viktigt att tänka på är att du inte får göra vad du vill i din lägenhet. Du äger inte lägenheten utan bara rätten att bo i lägenheten. Vissa ändringar kräver tillstånd från styrelsen men det kan också krävas bygglov.

Exempel

Nedanstående lista är inte komplett utan innehåller enbart några få exempel.

  • Altan
  • Flytta väggar
  • Byta funktion på rum

Altan

Se följande dokument för vad som gäller för ombyggnad av uteplatsen.

Redskapsbod/ friggebod

Totalytan får ej överskrida 4 kvm.
Maximal höjd/nockhöjd 2,30 m.
Det ska målas i vit färg.
Man måste hämta medgivande från sina grannar. Helst skriftligt.

Friggebod som placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter kräver alltid bygglov. Kommunen som förvaltar gatan eller platsen anses nämligen inte vara en sådan granne som kan lämna ett medgivande till placeringen.

Vanliga frågor

Får jag montera en spisfläkt?
Ja, men det måste vara en fläkt av kolfilter typ. Om man ansluter en vanlig spisfläkt med rör till ventilationen kommer man att störa ut ventilationen och sprida matoset till grannarna. Vi rekommenderar dock att du installerar en spiskåpa med spjäll utan fläkt, den drar nytta av fläkten på taket och trycker inte in matos hos dina grannar.
Får jag byta ut badrumselementet mot handdukstork?
Nej, Vårt värmesystem tål inte denna förändring, vi har ett enrörsystem som är kalibrerat för de element som är monterade. Om man byter ut element kan detta leda till att du och eller dina grannar kommer att frysa under vintern.