HSB Teknisk Förvaltare

Tänk på att HSB alltid kräver att man skapat ett ärende via felanmälan – i annat fall kan HSB inte komma och hjälpa. Iom ärendet skapas, skapas en arbetsorder, vilken är grundläggande för att Tekniska Förvaltaren skall aktiveras. Utan felanmälan – ingen aktivering av förvaltaren. Boende får, under inga omständigheter, försöka engagera förvaltaren i ett oanmält ärende, när man ser honom på området. Tekniske Förvaltaren kommer ta ärenden i sin prioritetsordning, utifrån de befintliga ärenden som blivit felanmälda.

Ibland kan det kännas tryggt och lätt att låta Vaktmästaren, man redan känner till på området, byta ut sin kran eller vad det är man vill ha gjort i egna bostadsrätten. Ett tips är att man kan använda HSB Teknisk Förvaltning för allehanda små renoveringsprojekt. HSB tillhandahåller en prislista med fasta priser för olika typer av arbeten/material. De lösningar som erbjuds är standardiserade av HSB och tillmötesgår dom flesta. Dock med begränsning att HSB inte använder material från den boende i projekten.

Tänk på att vid utryckning på jourtid (utanför kontorstid och helger, röda dagar), och det uppdagas att problemen gäller något som är bostadsrättsinnehavarens ansvar, får den boende själv stå för den dyra utryckningskostnaden.

Infoblad December 2020

God afton kära medlemmar! Vi närmar oss slutet av ett historiskt tufft år för hela världen. Förhoppningsvis kan vi blicka framåt mot en bättre period under år 2021.

Viktig info: HSB kommer ta över den ekonomiska förvaltningen från och med årsskiftet. Läs mer om detta i både vårt och HSBs infoblad nedan, och ta även del av en uppdatering om den pågående IMD utredningen:

Styrelsen önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Infoblad Juli 2019

Trädgårdar / Uteplatser

Vi har under januari månad informerat om besiktning av uteplatser som nu är klart och har mynnat ut i två godkända varianter på altan utbyggnad/ombyggnad med tillhörande regler.

Var god läs noga vad som gäller och glöm inte att dessa ombyggnationer är bygglovspliktiga och kräver bygglovs ansökan hos kommunen som var och en av oss själva ansvarar för.

Alla som har byggt utan godkännande och bygglov kommer att kontaktas av styrelsen i början på augusti för vidare åtgärd.

Beträffande redskapsbod/ friggebod gäller följande regler. Totalytan får ej överskrida 4 kvm och maximal höjd/nockhöjd 2,30 m. det ska målas i vit färg!

Friggebod som placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter kräver alltid bygglov. Kommunen som förvaltar gatan eller platsen anses nämligen inte vara en sådan granne som kan lämna ett medgivande till placeringen. Detta innebär att man måste hämta medgivande från sina grannar, Grannemedgivande Intyg skickas med i detta brev men finns även att hitta på föreningens hemsida.

Friggebod som stod 31,2 m från bostadshuset ansågs inte stå i dess omedelbara närhet och ansågs därför kräva bygglov.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Brf. Glädjen Vilunda

2019-07