FAQ

Akuta fel

Om det uppstår ett akut fel i hemmet eller i huset man bor i ska man, i gemen, snarast kontakta via Felanmälan så att felet kan undersökas och åtgärdas. När det är akut och kundservice är stängt ringer man till jouren på telefonnummer 08-695 00 00. Vid fel eller driftstörningar som kan medföra allvarliga skador åtgärdas dessa direkt av jourens personal. Det vanligaste är att jouren gör en provisorisk reparation som sedan följs upp och slutförs via Fastighetsskötaren på kontorstid. Observera att man kan få stå för kostnaden om fastighetsjouren åker ut på ett jobb som inte är akut.

EXEMPEL PÅ AKUTA FEL
Avlopp: Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avlopp och risk finns för vattenskada eller personskada.
El: Helt strömlös lägenhet / trapphus eller skada på elledning. Risk finns för personskada.
Glas: Krossad glasruta. Risk för personskada eller inbrott.
Skadegörelse: Skada på fast egendom som innebär risk för personskada eller inbrott.
Vatten: Vatten strömmar från t ex ledning.
Vitvaror (endast hyresgäster): Kyl, frys eller spis är helt ur funktion.
Tvättstuga: Strömlös tvättstuga eller större fel på tvättutrustningen så att tvättstugeutrustningen inte går att använda.

EXEMPEL PÅ ICKE AKUT FEL
Vid icke akuta fel ska du göra en vanlig felanmälan via Felanmälan. Tänk på att du kan få stå för kostnaden om jouren åker ut på ett jobb som inte är akut.

Avlopp: Vattnet rinner långsamt i avloppet men det är inte helt stopp.
El: Automatsäkring eller propp i lägenhetens proppskåp har löst ut.
Glas: Spricka i glasruta.
Skadegörelse: Klotter eller annan skada där det inte finns risk för inbrott, stöld eller personskada.
Vatten: Droppande kran.
Vitvaror (endast hyresgäster): Trasig lampa i kyl eller frys. Spisplatta eller ugn fungerar ej.
Tvättstuga: Inlåst tvätt åtgärdas ej förutom då efterföljande dygn är helgdag

Om man som medlem går via Felanmälan och kostnaden är för sådant som är bostadsrättsägaransvar, står medlemmen för kostnaden själv.

Är styrelseprotokollen och andra styrelsehandlingar offentliga för medlemmar?


En del medlemmar tycker sig ha rätt att se protokollen och att styrelsen är odemokratisk och hemlighetsfull som inte lämnar ut dessa. Men styrelseprotokoll är inte och ska inte bli offentliga. Sekretess råder och endast styrelsen och revisorn har rätt att se dem, vilket är en direkt följd av den tystnadsplikt som gäller för styrelsen angående vad styrelsen diskuterat och beslutat.

En föreningsstämma har utsett en person som ska granska styrelsens arbete och det är revisorn. Det finns ofta känsliga uppgifter i protokoll, till exempel att någon ligger efter med betalning av avgift, påståenden om att någon är störande, uppgifter i anbud och offerter vid upphandling. Sprids sådana uppgifter kan såväl föreningen som de enskilda styrelseledamöterna bli skadeståndsskyldiga. Detta gäller om uppgifterna skadar någons intressen, såväl föreningens som enskilda medlemmars.

Styrelsen kan få frågan om var i lagen det står att styrelseprotokollen inte är offentliga. Svaret är att det inte heller står uttryckt, men andemeningen i hela lagstiftningen är att styrelsen antas ha medlemmarnas förtroende och handla i deras intresse, det vill säga inte har en dold agenda. Om protokollet skulle vara öppet för medlemmar hade lagstiftningen reglerat saken på samma sätt som när det gäller stämmoprotokoll, vilka enligt lag ska vara tillgängliga senast tre veckor efter stämman.

Styrelsen kan istället informera via nyhetsbrev om vad som händer i föreningen, utan att då gå in på känsliga uppgifter som berör enskilda personer eller som kan skada föreningens intressen.

Behövs Hemförsäkring OCH Bostadsrättstillägg?

Ja, du som bor i bostadsrätt MÅSTE ha en hemförsäkring. Var dock noga med detta – en vanlig hemförsäkring (anpassad för hyresrätt) täcker i princip bara lösa föremål – därför är det, som medlem, livsviktigt att ha ett bostadsrättstillägg eftersom det är din möjlighet att få ersättning för skador på själva lägenheten. Bostadsrättstillägget täcker fast inredning och läckage genom yt- och tätskikt (väggar/golv). Observera att du måste teckna tillägget själv. Det klassiska är att bostadsrättstillägget är tillägg till den egna hemförsäkringen. Om du saknar bostadsrättstillägget får du betala ALLA skador ur egen ficka vid skador på väggar/golv. Bostadsrättstillägget kostar alltifrån 40kr/mån till några hundralappar extra, men det är det värt.

Besiktning

Samtidigt som du säger upp din lägenhet bokar förvaltaren tid för besiktning. Din fastighetsvärd kommer vid besiktningen hem till dig för att kontrollera lägenhetens skick. Under uppsägningstiden har du möjlighet att själv åtgärda det som har bedömts som skador. Det är viktigt att tänka på att resultatet blir acceptabelt för nästkommande hyresgäst samt att det är fackmannamässigt utfört.

Skador

Skador som inte är åtgärdade eller bedöms icke acceptabla vid avflyttning debiteras hyresgästen. Vi tillämpar avskrivning enligt SABO’s prislista när skadan avser ytskikt på golv och väggar.

Exempel på skador som ska åtgärdas:

 • Hål, revor eller fläckar i golvmattor
 • Fuktskador i trägolv (t ex efter blomkrukor)
 • Fettfläckar på tapeter
 • Skadade tapeter (revor, många hål, fläckar)
 • Felaktigt skurna eller dåligt mönsterpassade tapeter
 • Dåligt underarbete vid omtapetsering (t ex synliga skarvar)
 • Målarfärg på foder, lister, kontakter eller vägguttag

Låskolv

I säkerhetssyfte byts låskolv och nycklar ut när någon flyttar ut. Detta debiteras den utflyttande hyresgästen.

Börja använda gemensam tvättstuga?

Tvättstugan är främst till för hyresgäster och kostar 75 kr/mån för den som är ansluten. Hyresgäster som inte har tillgång, men vill ha det, kan maila Styrelsen. Medlemmar hänvisas först och främst att införskaffa egen tvättmaskin.

Angående tillgång till tvättstugan:

Det har funnits ett begränsat antal nycklar till tvättstugan sedan införandet 2011. Det gjordes klart vid införandet att om nycklar tog slut, skulle BRF medlemmar återge sina nycklar till förmån för hyresgäster. Vi har nått gränsen för antal nycklar i rotation nu. Det finns inga ytterligare tvättstugenycklar lediga för medlemmar.

Vi har även infört taggläsare till tvättstugan men det innebär inte att vi släpper fritt tillgången till den. Förändringen är tänkt att vara en tillfällig resurs för drabbade boende under tiden stambytesrenovering pågår i boendes trapp/lägenhet.

Borttappad Nyckel/Tagg

Samtliga boende ansvarar för att snabbt och på rätt sätt anmäla ifall man tappat bort sin nyckel eller tagg. Detta görs först till Styrelsen (Nyckelansvarig), via hemsidan, sedan kontaktar boende Väsby Lås & Larm för en lösning.

Är det en borttappad nyckel, behöver man anmäla förlusten till Väsby Lås & Larm så de kan byta låskolv för lägenheten. Detta måste göras då hemförsäkringen riskerar inte gälla om inbrottstjuv kommit in via lägenhetsnyckel (inget spår av uppbruten dörr). Eftersom medlemmar i föreningen själva äger ansvaret för låsen i dörrar, är denna kostnad något de själva bär.

Är det en borttappad tagg, behöver man anmäla förlusten till Väsby Lås & Larm så de kan avaktivera taggen. Detta måste göras pga tagg är likställt med en nyckel (med den fördelen att låskolv inte kommer behöva bytas ut) men även viktigt för allas säkerhet i trapphuset taggen går till. Om man inte vet taggens nummer kan uteslutningsmetoden användas dvs vet man vad existerande taggar har för nummer, kommer den borttappade taggen vara den man inte har vid hand.

Vid all nyckel-/taggservice hos Väsby Lås & Larm krävs en giltig ID-handling, senaste avgift/hyresavi alternativt hyreskontrakt eller överlåtelseavtal. Kontaktuppgifter framgår nedan och återfinns även på föreningens hemsida.

Väsby Lås & Larm, Växel 08-551 157 30, Dragonvägen 104, 194 74 Upplands Väsby

Väsby Lås och Larm Hemsida

Bredband

BRF Glädjen har gruppavtal med Telenor gällande bredband (se avtal). Tjänsten är ”Bredband 250/250” och kostar 165kr/mån (2021). Du kan uppgradera till ”Bredband 500/500” för 149kr ytterligare per månad. Ring Telenor kundtjänst på 020-222 222 för att beställa/felanmäla ditt bredband.

BRF’ens larm

BRF Glädjen har installerat larmsystem i båda husen med källare, dvs. nr: 52-54 och 78-80. Detta innebär att all annan åverkan på dörrarna till källaren förutom TAGG kommer att starta larmet. Även öppen dörr under längre tid startar larmet. Larmet kommer direkt till vår larmcentral (och styrelsen) så ni behöver inte ringa polisen om detta skulle inträffa. Vid eventuella iakttagelser bör ni alltid kontakta styrelsen via kontaktformuläret.

OBS. Fastighetsskötaren/Hantverkaren bör beakta att de skall undvika att gå in med endast KL-nyckel, för utan TAGG larmas inte källardörren av, utan larmet startar om man öppnar dörren på det viset.

Comhem Kabel-TV (numer Tele2)

I våra lägenheter finns uttag att få TV via Comhems nät. Comhem har nu helt övergått till att sända digitalt. Nyare TV kan visa digitala utsändningarna via standarden DVB-C. Abonnemangsfria utbudet på BRF Glädjens adresser erbjuder 17 kanaler att se på.

För att se vilka kanaler som ingår kan du klicka här

Inställningar för DVB-C: Nätverks-ID/Nätverksnummer: 41001, Frekvens 362 Mhz, Symbolhastighet 6875 KS/s.

Alla på en Comhem/Tele2 adress har även tillgång till tjänsten Comhem Play. Där kan man se kanaler i Comhem Play (för dig med grundutbud) utan extra kostnad.

Detta ingår i Comhem Play:

 • 15 tv-kanaler
 • Streama var du vill i hela EU
 • Anslut upp till fem enheter, titta på en i taget
 • App till iOS, Android
 • Streama via Air Play eller Chromecast

Kom igång med Comhem Play

Elabbonemang

Föreningen saknar gruppavtal för el. Varje boende behöver ha eget elabbonemang. Den som äger elnätet på föreningens område är E.ON. Kontakta dem för att aktivera ditt elavtal på Kavallerigatan-adressen. För att anmäla kommer du behöva ditt nya “anläggnings-id”, ofta tillsammans med ditt lägenhetsnummer. Det lägenhetsnummer som avses är det som finns registrerat hos lantmäteriet dvs 1001, 1002. 1101 eller 1102. Det brukar även gå bra att anmäla adressen och namnet på den förra hyresgästen och E.ON brukar kunna lista ut vilken elanläggning man avser. Om elen varit avslagen innan man tillträder kommer någon (fastighetsskötaren, eller kanske om man får tag i någon i styrelsen) fysiskt behöva slå på strömmen för lägenheten ifrån elskåpet i trapphuset.

E.On är den man betalar nätkostnad till, för att vara ansluten till elnätet. I nätkostnaden ingår fast och rörlig nätavgift, för abonnemanget respektive elöverföringen. Du kan inte byta elnätsföretag.

Elhandelskostnad är för den el du förbrukar. Här ingår elpris, energiskatt och moms samt ofta fast årsavgift. I elpriset ingår elcertifikatsavgift (stöd för förnyelsebar elproduktion), som ibland redovisas separat. Elhandlare kan man välja själv och behöver inte ha E.ON. Har man E.ON på båda, får man allt redovisat på samma faktura.

Föreningen kommer på sikt införa gruppavtal gällande el.

Fyrverkerier?

Det är inte tillåtet att skjuta fyrverkerier inom tätbebyggt område dvs inte tillåtet inom BRF Glädjen. För kommunen i övrigt gäller att användning av fyrverkerier tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton/nyårsdag klockan 23.00–01.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. Det är alltid förbjudet att använda fyrverkerier närmare än 200 meter från:

 • Löwenströmska sjukhuset
 • Särskilda boendeformer, äldreboenden och
  LSS-boenden
 • Upplands Väsby Veterinärmottagning, Vilundavägen 30
 • Väsby Centrums innetorg.

Grillning?

I grilltider är det oerhört viktigt att visa sina grannar hänsyn vid val av grillplats. Kolgrillar ska placeras i trädgården så långt från husen som möjligt. Gasolgrillar är ett bättre alternativ då de inte ryker på samma sätt, dessa kan man vara mer flexibel med. Ni som bor på andra våningen får enbart använda elgrill på balkongen.

Hjälp att bekämpa vattenslöseri!

Vi läcker just nu ca 5-7 m3 per dygn vilket i sin tur betyder en kostnad på minst 40 000 kr per år. Är det varmvatten så blir summan högre. Det är du som boende som kan hjälpa till att hålla kostnaden nere, för det mesta av detta tros vara läckande kranar och annat.

Hur vi gör i vårt soprum!

Vi har två regler:

(1) BRF Glädjens soprum är endast till för ”brännbart” hushållsavfall.

(2) Det som slängs skall vara förpackat i en försluten påse. Antagligen i plast.

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC).

Tömningsdagar för sophanteringen är MåndagOnsdag och Fredag.

Exempel på saker som INTE får slängas i soprummet: trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot, glas, wellpappkartonger, byggavfall eller skrymmande avfall. Allt detta är grovsopor och FÅR INTE SLÄNGAS i BRFens soprum. Detsamma gäller för trädgårdsavfall. Närmaste återvinningscentral, som tar emot grovsopor och trädgårdsavfall, är Smedby (Sörab). Den som ertappas med att bryta mot föreningens sophanteringsregler riskerar rättelseanmaning och böter via Ekonomiska Förvaltaren. Den som bryter mot dessa regler gör sig skyldig till nedskäpning.

Köplats till p-plats, garage och förråd?

Vår ekonomiska förvaltare HSB hanterar köplatser till p-plats, garage och förråd. Logga in på HSB Portalen här och ställ dig i kö. Där kommer även lediga objekt publiceras.

Kundvagnar på området?

Om du lånar affärernas kundvagnar – se till att lämna tillbaka dessa till affären genast. INGA kundvagnar får lämnas på BRF Glädjens område! Att lämna en kundvagn på vårt område räknas som “nedskräpning”. Behöver man transportera tunga matkassar köper man själv en shoppingväska – så kallad “dramaten”.

Om du hittar en övergiven kundvagn kan du hjälpa genom att skjuta upp den ifrån Glädjens privata mark till kommunal mark. Rent juridiskt får då ursprungliga ägaren (Willys/Ica) möjlighet att återta kundvagnen. Ett rätt bra ställe att ställa upp vagnen på, är bredvid infarten till parkens södra gångfartsområde (bredvid Blå Gatan 73). Där kan sedan affärerna själva hämta tillbaka de uppställda kundvagnarna och vi slipper dom på vårt område.

Låna samlingslokalen?

***TYVÄRR KAN INTE SAMLINGSLOKALEN BOKAS NU UNDER PÅGÅENDE STAMBYTEPROJEKT***

För att låna samlingslokalen på Kavallerigatan 78 behövs skickas ett email till styrelsen via kontaktformuläret. Nyckelansvarig kommer sedan kontakta er gällande lånebehovet och nyckelutlämningen.

Vi har en “samlingslokal” – ingen “festlokal”. Det är således inte tillåtet att låna samlingslokalen för fester utan endast för lugnare event/samlingar. Vi har denna regel då boende, i anslutning till samlingslokalen, tidigare upplevt störningar.

Man är ALLTID tvungen att följa föreningens allmänna störningsregler. Tystnad skall råda inom området utanför klockan 08:00-21.00 på vardagar och klockan 10:00-22.00 under helgdagar.

Lekparken och Papperskorgar

Det är absolut förbjudet att spela fotboll vid lekparken. Vid grillning i lekparken ta med dig dina sopor och släng det i soprummet. Papperskorgar på området och lekparken samt ute på cykelleden är inte till för personliga hushållssopor.

Mitt HSB

Via inloggning till vår ekonomiska förvaltares webbtjänst Mitt HSB under Mina Sidor finns alla uppgifter om ditt boende och avier tillgängliga dygnet runt. Inloggning sker enklast med personnummer tillsammans med Bank ID.

Någon har parkerat på min parkeringsplats?

Styrelsen är ingen myndighet och har ingen utökad makt att påverka felparkeringar. Varje medlem behöver ta eget ansvar och försöka lösa den uppkomna situationen. Förslagsvis kan man kolla upp ägaren av bilen och ringa denne. Ägaren kan hittas via Fordonsregistret här och sedan kan man försöka hitta telefonnummer via nummerupplysning. I annat fall kan man ringa Väsbyhem, som föreningen hyr av och som äger marken. Använd det telefonnummer som står på skylt vid parkeringens infart eller de kontaktuppgifter som finns på deras hemsida.

Namn på din dörr?

Är du nyinflyttad eller kanske har du bytt ditt namn och vill ha nytt namn på din dörr, tavlan i trapphuset och på trapphusets dörr? Normalt skall vår Förvaltare sköta detta automatiskt vartefter boende flyttar ut/in. Om så inte skett – kontakta Förvaltaren via ‘Felanmälan’ på vår kontaktsida. Ingår gör förändring av Porttavlan för dörren/trapphuset och namnskyltning på egna dörren. Förvaltaren kommer alltid skriva det namn som finns registrerat som ägare av bostaden. Vill man ha ytterligare namn på dörren, kallas detta namntillägg och ingår inte (dvs vid denna förändring debiteras timkostnad för den boende).

Nyinflyttad ansvarar för att mycket kortsiktigt sätta upp en temporär namnskylt på sin dörr (skriv ert efternamn på ett vitt papper och sätt upp det på dörren). Egna lappar med tejp och liknande får generellt inte sättas upp permanent.

Observera att andrahandshyresgäster generellt ej får sätta upp namnskylt på dörren eller på utskriften vid porten i trapphusen utan skall använda sig av co-adress. Detta behöver ni som har hyrt ut i andra hand meddela era hyresgäster om.

Nedskräpning?

Det är OLAGLIGT att ställa skräp/sopor på allmän plats. En person som ertappas med att dumpa skräp kommer i fortsättningen att polisanmälas samt rapporteras till förvaltaren så att de kan skicka en räkning på städningen. Sedan den 1:a Juli 2011 är straffet böter för att skräpa ned. Det finns inga undantag från detta, dvs det är inte ok att ställa trädgårdsavfall på området etc.

Nedskräpning är även att dumpa sopor som inte är hushållssopor i soprummet. Det kan vara saker i glas, trä, plast, metall, keramik, wellpapp som istället borde sorteras ut på Sörab eller skrymmande saker som dumpas som dom är. Om vi kan knyta en boende till det skräp som dumpats riskerar man böter och rättelseanmaning. Generellt gäller att boende inte får aktivt motarbeta Föreningens ordningsregler i en BRF.

Ny Nyckel och Tagg

Om du tappat bort en tagg och behöver en ny skall du läsa infon under “Borttappad Nyckel/Tagg” istället. Följande är för nybeställning av ytterligare tagg.

Samtliga boende ansvarar själva för beställning och hämtning av nycklar och taggar hos Väsby Lås & Larms butik på Dragonvägen 104. Full (normal) uppsättning nycklar/tag för en lägenhet är 3st husnycklar (inkluderar en husnyckel ständigt liggande i tuben) samt 3 taggar.

Vid beställning hos Väsby Lås & Larm krävs en giltig ID-handling, senaste avgift/hyresavi alternativt hyreskontrakt eller överlåtelseavtal. Kontaktuppgifter framgår nedan och återfinns även på föreningens hemsida.

Väsby Lås & Larm, Växel 08-551 157 30, Dragonvägen 104, 194 74 Upplands Väsby

Väsby Lås och Larm Hemsida

Priser (2021): Ny nyckel 300kr, Ny Tag 150kr

Nyckel i tuben?

Om styrelsen/fastighetsskötare/hantverkare behöver in i lägenheten behöver den boende bistå genom att lägga lägenhetsnyckeln i “tuben”. Det blir ett samspel på grund av det inte existerar huvudnycklar som öppnar allt. Var och en måste hjälpa och släppa in, vid behov. Om den boende inte lägger fram nycklar i “tuben” vid avtalad tidpunkt, kommer vite utgå om 500kr. Om den boende vägrar släppa in styrelsen/fastighetsskötare/hantverkare, blir det även grund för en rättelseanmaning. Om det sker upprepat sägs man upp (hyresgäst) eller utesluts (medlem).

Parkering inne på området?

Det råder totalt parkeringsförbud inom området för bilar, motorcyklar och s.k. EU-mopeder. Gäller på ytorna längs hela Kavallerigatan, parkeringen såväl som inne på gården. Lastning/lossning är endast tillåten vid exempelvis flytt eller väldigt tung last typ bygg-/trädgårdsvaror in till bostaden (matinköp är inte giltigt skäl). Detta gäller alla.

Vi hjälps alla åt att efterleva parkeringsreglerna och kontrollera området för allas trevnad. Går utmärkt att nå Aimo Park via telefonnummer 0771-969000 om man behöver anmäla att en bil verkar stå felparkerad och hindrar boende. Det som gäller är att vid mer än 6 minuters inaktivitet, kommer Aimo Park få botlägga fordonet. Avgiften debiteras på fordonets ägare. Lösningen för dessa bilister är att istället parkera på de gästparkeringar som finns tillgängliga.

Problem med porttelefon, taggläsare, tagg?

Om du har problem med dom fysiska enheterna för porttelefon eller taggläsare – felanmäl direkt till Säkra Fastigheter AB på telefonnummer 010-2067600. Epost är info@sakrafastigheter.se.

Har du problem med att en porttelefon vidarekopplar till fel telefonnummer – skicka ett email med vad som behöver ändras till Styrelsen, så tar Nyckelansvarige hand om det.

Har en Tagg slutat fungera? Gå till Väsby Lås & Larm, bevisa att du är boende, anmäl problemet och få den utbytt.

Problem rörande hyresavin?

Har du problem rörande hyresavier kan det handla om att dina uppgifter behövs fyllas i/uppdateras hos ekonomiska förvaltaren HSB. Logga in och ändra på HSB Portalen.

HSB Norra Stor Stockholm
Telefon: 010-442 50 00
Hemsida: hsb.se/norrastorstockholm

Renoveringar

För hyresrätter gäller, innan någon form av renovering i lägenheten påbörjas är man skyldig att ansöka om lov hos styrelsen och få ansökan beviljad innan arbeten får påbörjas!

För bostadsrätter kan man, lite förenklat, säga att man som bostadsrättsägare har ett underhållsansvar för sin lägenhets inre, medan föreningen ska ansvara för det yttre. Exakt var gränsen går är inte helt lätt att säga, bostadsrättslagen ger visst utrymme för olika tolkningar. Rekommendationen är därför att stämma av med styrelsen och dess stadgar innan du sätter i gång att fixa till hemma. Du har en direkt skyldighet att göra detta för alla renoveringar som inbegriper våtrum, kök, bärande väggar och andra konstruktioner.

För renovering av badrum och våtrum gäller särskilda villkor. Dessa villkor är lagreglerade och måste därmed beaktas. Vid rörinstallationer ska installationen uppfylla de krav som finns i Säker Vatteninstallation. Här rekommenderas ett auktoriserat VVS-företag. Dessa ska delges styrelsen INNAN arbetet får påbörjas. Hantverkaren måste alltid kunna uppvisa för styrelsen giltiga försäkringar, ett rent f-skattebevis samt ett våtrumscertifikat om det gäller badrum. Uppfyller man inte dessa regler kan det i förlängningen innebära att arbetet inte godkänns efter besiktning och man riskerar massa extra kostnader för återställning. Skulle en vattenskada uppkomma efter en bristfällig renovering kommer det heller inte att täckas av någon hemförsäkring vilket kan bli en dyr historia för en enskild medlem, så gör rätt från början.

Elinstallationer i bostadsrätt skall vara utförda på ett fackmässigt vis och av en behörig elektriker. För att vara säker på att få elarbeten utförda på rätt sätt kan man kontakta ett företag som är anslutet till Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Säga upp olika hyresavtal av förråd/garage/p-platser?

Här kommer en beskrivning på allt vad du skall göra, beroende på vad du vill säga upp:

Garageplats: 

 • Hyr du av BRF Glädjen/HSB; Säg upp hos HSB och lämna nyckel till Nyckelansvarig i BRF Glädjen.
 • Hyr du av VäsbyHem; Säg upp hos Väsbyhem och lämna nyckel till VäsbyHem.

P-Plats: Säg upp hos HSB.

Förråd (alla): Säg upp hos HSB och lämna nyckel till Nyckelansvarig i BRF Glädjen.

VIKTIGT! Efter att ni sagt upp garaget/förrådet hos förvaltaren – se till att ni lämnar in nyckel till Nyckelansvarige SENAST sista hyrdagen. Det ni behöver göra är att lämna in nyckeln i Styrelsens brevlåda vid tvättstugan. Den som inte lämnar in sin nyckel i tid, beivras straffavgift 300kr för detta via avin.

Saker står i trapphuset?

Trapphuset är en sådan del av fastigheten som föreningen har underhålls- och reparationsansvar för. Med andra ord är det föreningen som bestämmer vad som får förvaras där. En bostadsrättshavare får alltså inte förvara någonting alls i trapphuset, utan att ha fått ett tillstånd av föreningen.

Man måste tänka på att trapphuset kan vara en viktig utrymningsväg. Styrelsen ansvarar för brandsäkerheten och tillåter inte att det förvaras saker som blockerar eller försämrar utrymningsvägar. Förvaring av brännbart material i trapphus kan också vara en fara vid händelse av brand. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att trapphus alltid ska vara fria från brännbara föremål. Föreningen kan komma att märka upp föremål som står i vägen och behöver flyttas. Medlemmar är skyldiga att följa anmaning från styrelsen och de ordningsregler som föreningen gemensamt satt upp.

För att förtydliga – det är absolut förbjudet att placera varor, cyklar, barnvagnar, rollatorer, skor, blommor etc. i trapphuset. Tillfällig förvaring av arbetsmaterial får inte heller placeras i trapphus. Alltså i princip allt är förbjudet.

Ni som har rollatorer ska ta kontakt med omsorgsförvaltningen så ni kan erhålla brandsäkra skåp att förvara rollatorerna i. Dessa får placeras under trappa.

Just nu förvaras en del rollatorer/barnvagnar i gamla soputrymmet i trapphusen. Det utrymmet kommer försvinna iom trapphusrenoveringar. Samtidigt försvinner då även de gamla tillstånd boende fått av Styrelser genom åren. Alla kommer behöva ansöka om undantag att ställa upp något på nytt och bedömning kommer göras från fall till fall. Styrelsen kommer endast godkänna lösningar som är i enlighet med brandskyddet, resten avslås.

Se upp för medveten förgiftning av husdjur!

En mängd förgiftningsfall har rapporterats över hela landet och också i Norrort, så se upp med vad era hundar och katter stoppar i sig. Förgiftningarna sker som regel genom att råttgift och/eller ”söt god” glykol prepareras i mat som slängs där hundar går men kanske inte syns av ägaren. Hundar älskar glykol och därför räcker det ofta att hälla det i vattenpölar. Symptomen är kraftiga blödningar i tarmen, stor törst och smärta i leder.

Ser du misstänkta personer – kontakta Polisen.

Skötsel av egen trädgård?

Ni som har nyttjanderätt till trädgård är ansvariga för att underhålla och sköta den vilket innebär att ni ska klippa gräs, rensa rabatter för en trivsam utemiljö. Träd får under inga som helst omständigheter kapas ned. De får beskäras om ni har nödvändig kunskap.
Minsta tveksamhet; Kontakta styrelsen!

Skyldigheter och rättigheter som hundägare

Har du hund i lägenheten bör du rasta den minst var sjätte timme, annars kan hunden bli irriterad och börja skälla och tvingas göra sin behov i hemmet. Du får inte låta hunden bajsa på gården om du struntar i att ta upp det hunden lämnat efter sig. Det skapar oönskade lukter för grannarna.

När det gäller hundar som är ensamma länge utan tillsyn under dagarna kan det bli att hunden skäller i protest. Ofta vet inte hundägaren om det och det kan ta tid innan grannar säger till. Upprepat oljud av det slaget är inte tillåtet. Du har ansvar för om hunden ylar och skäller och om det sker ofta och efter klockan 22-23 på kvällar kan det föranleda rättelseanmaning och i slutändan att man tvingas flytta.

Hundar skall vara kopplade inom området. Alla hundar skall ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer så att den kan identifieras. Denna regel gäller även för utekatter och är inte unik för BRF Glädjen utan gäller inom hela kommunen.

Du behöver inte be föreningen om lov för att ha hund i lägenheten. Om hunden förstör i hyreslägenheten eller i BRFens fastighet är du ansvarig för det och får stå för notan, men i allmänhet finns inga hinder för hunden att röra sig fritt i bostadsområdet så länge du har koll på den. Notera att det råder hundförbud på Glädjens lekplats.

Sluta använda gemensam tvättstuga?

Säg upp din tvättstuga genom att kontakta Styrelsen och lämna tillbaka tvättstugenyckel till Nyckelansvarig i BRF Glädjen. Styrelsen anmäler till Ekonomisk Förvaltare så att den månatliga tvättstugeavgiften plockas bort.

Stopp i avloppet eller dålig avrinning?

Vid problem med avlopp/avrinning är det normala att hyresgäster felanmäler, alltmedan medlemmar ringer in egen rörmokare. Stopp i avloppet/dålig avrinning kan dock vara något du kan fixa själv, bara du har rätt verktyg. Nedan är förslag till egna åtgärder:

För problem i kök – prova få lös proppen med vaskrensare. Den består oftast av ett trähandtag med en gummikopp på änden. Gummikoppen sätts så det täcker utloppet i vasken och sedan rycker du den upp och ner. Då uppstår ett mekaniskt vattentryck fram och tillbaka som ofta får proppen att lossa. Glöm inte att först täppa igen andra diskhons avloppshål, annars fungerar den inte som tänkt.

Om det inte löser problemet kan du testa att rengöra vattenlåset som sitter i röret under handfat eller diskho. Ställ en hink under för att slippa smutsigt vatten på golvet eller i skåpet. Skruva av locket så att vatten och smuts som finns i låset rinner ut i hinken. Ta bort det avfall som fastnat och spola igenom med hett vatten. Stäng vattenlåset igen.

Om vasken fortfarande har dålig avrinning – köp “Propplösare för kök” på Willys för cirka 24kr. Den är extremt stark (sticker i ögonen) och extremt bra på att fettlösa stelnat fett. Den löser med lätthet även hårbollar.

OBS! Använd denna BARA i köket – INTE i badrummet (för badrum finns annan produkt nedan).

För problem i badrummets avlopp – köp Gripens “Avloppsrens biologisk avloppslösare” på Willys för cirka 38kr. Den löser proppar på ett bra och miljövänligt sätt. Till skillnad från ovanstående produkt är den inte extremt fettlösande – men det behövs inte heller i badrum.

OBS! Använd denna till allt avloppsrens förutom köket. (för köket finns annan produkt ovan).

Trasiga lampor?

När ni ser en trasig lampa i vårt område, uppskattar vi om ni anmäler detta för åtgärd. Använd ’felanmälan’ via kontaktformuläret på vår kontaktsida. Anmälan kommer tas om hand av vår Tekniska Förvaltning.

Undvik lägga ut mat!

BRF Glädjen har till och från haft problem med skadedjur typ råttor. Det bästa sättet att undvika ett råttproblem är att förebygga. Ett sätt är att minska tillgången på mat. Därför har föreningen regeln att “Matning av vilda fåglar eller andra vilda djur är inte tillåtet inom området.” Styrelsen kommer även verka för att ändra områdets markplanteringen de kommande åren i ambitionen att minska tät vegetation i nära samband med byggnader.

Vad är ditt boendeansvar?

Som boende i en bostadsrätt ingår du i en bostadsrättsförening, eller en brf, och har ett visst ansvar för ditt boende. Du ansvarar för bland annat bostadens golv, väggar och tak, köksinredning och vattenskador som exempelvis läckage från vattenledningar och översvämning med mera. Det är du som reparerar eller byter ut vitvarorna när de går sönder. Du ansvarar själv för det inre underhållet av lägenheten. Däremot har du inte ansvar för saker utanför den egna lägenheten, till exempel yttertak och fasad.

Du har också ett ansvar mot föreningen och dina grannar. Ofta kan skador som orsakas av brand eller vatten sprida sig till övriga delar av fastigheten och drabba både föreningen och grannar. Om du har orsakat skadan på ett vårdslöst sätt kan i vissa fall bostadsrättsföreningen och grannarna kräva dig på ersättning som motsvarar deras självrisker.

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening och har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter till medlemmarna med bostadsrätt utan tidsbegränsning. En bostadsrättsförening är öppen för alla och kan i princip inte vägra någon medlemskap om den uppfyller villkoren i stadgarna. Varje medlem har en röst. Man brukar säga att föreningar bygger på demokrati och ansvarstagande.

När du bor i en bostadsrätt kan du vara med att påverka förvaltningen av bostadsrättsföreningens fastighet och ekonomi genom att engagera dig i styrelsen. Frågor som kan tas upp i en styrelse är allt från byte av bredbandsleverantör till snöskottning. Vill du inte vara med i styrelsen kan du engagera dig genom att komma med idéer eller lämna in ett förslag, som kallas motion, med lösning på ett problem.

Vad händer om en medlem medvetet bryter mot BRF Glädjens regler?

Styrelsen är den första instansen som gör en gränsdragningsbedömning för att bestämma om det rör sig om en överträdelse eller inte. Vid ertappad överträdelse, där person bryter mot BRF’ens grundläggande stadgar och regler, kommer Styrelsen försöka rätta denne. Först genom tillsägelse/upplysning. Om problemen upprepas kommer Styrelsen meddela personen en formell rättelseanmodan (rättelseanmaning). Om en boende, inte ändrar beteende, även efter det att rättelseanmodan har skickats, är kvar att säga upp personen. Man kan mao förlora sitt medlemskap i BRF’en (bli utesluten) om man medvetet motarbetar föreningens stadgar och regler. För hyresgäster gäller att hyreslägenhet kan bli förverkad med påföljande uppsägning/avhysning. Stöd för förverkandegrunder anges i bostadsrättslagens 7 kap. 18 §.

Allmänt gäller att man absolut inte får aktivt motarbeta Föreningens ordningsregler eller annat som Styrelsen förordnat. Om boende uppvisar annan mening, gäller att Styrelsens mening går framför enskild medlems eftersom Styrelsen företräder samtliga medlemmars intressen.

Vattenförbrukning

Alla betalar f.n. en fast månadsavgift för vattenförbrukningen (kall- och varmvatten). Samtidigt har BRF Glädjen ett nytt IMD system installerat av Infometric (individuell mätning och debitering av vatten). Detta system väntar på styrelsens godkännande för återaktivering. När föreningen gått över till IMD debiteras varje hushåll enbart för den egna förbrukningen (se här).

Vattenläcka?

För hyresgäster gäller att man så fort som möjligt felanmäler problemen via vanliga Felanmälan. Är det påtaglig vattenläcka – meddela att det är akut.

För medlemmar är normalfallet vid mindre avlopp-/vattenrörproblem att medlem själv ansvarar för att åtgärda detta på rätt sätt. Åtgärd inom VVS/avlopp kan ofta kräva hantverkarhjälp och det faller under rörmokare. Kostnad för detta bär då medlemmen själv.

Om det handlar om en redan uppkommen vattenskada, är det första en bostadsrättshavare bör göra, när denne upptäcker vattenskadan i sin lägenhet, är att försöka begränsa skadans omfattning i så stor utsträckning som möjligt. Om vattenskadan till exempel beror på att en vattenledning läcker, kan bostadsrättshavaren exempelvis stänga av vattnet. Vidare ska bostadsrättshavaren omgående kontakta bostadsrättsföreningens styrelse. Bostadsrättsföreningen har nämligen ett initialt ansvar för att hantera vattenskadan. Det är även viktigt att både bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen anmäler skadan till sina försäkringsbolag.

Undlåtelse att anmäla vattenskador – vare sig det var med uppsåt eller oaktsamhet – kan resultera i att ansvarig boende (eller boendes försäkring) blir helt betalningsskyldig för grannens/fastighetens samtliga återställningskostnader. I värsta fall kan en medlem bli utesluten (med tvångsförsäljning av bostad) om man kraftigt brutit mot föreningens stadgar genom sitt sätt att agera.

Vilka husdjur är tillåtna?

Som boende, behöver du inte fråga BRF Glädjen om lov för att ha husdjur. Men du ska vara medveten om att ditt husdjur är ditt ansvar och att du riskerar bli ersättningskyldig om ditt husdjur förstör gemensamma utrymmen genom exempelvis slitage. Det gäller också om den stör eller skrämmer dina grannar. Då riskerar du en rättelseanmaning. Om ingen förbättring sker, kan det i slutändan betyda man blir vräkt.

För BRF Glädjen gäller att alla former av kräldjur är förbjudna inom området.