FAQ

Trasiga Lampor?

När ni ser en trasig lampa i vårt område så vänder ni er till vår Vaktmästare Arne, se felanmälan till vänster.

Får jag parkera i området?

Nej, parkeringsförbud gäller på hela Kavallerigatan, parkeringen så väl  som inne på gården. Endast i och urlastning är tillåten, det innebär att ni måste titta till bilen var sjätte minut. Q-park måste vänta 7 minuter innan de lappar bilen.

Finns det bilar i området som står felparkerade så ringer man till parkeringsbolaget Q-park på telefonnummer 0771-96 90 00

Namn på din dörr?

Är du ny inflyttad eller  du kanske har bytt ditt namn och vill ha de nya namnet på din dörr, tavlan i trapphuset och på ytterdörren? Då skickar du ett mail med dina uppgifter till info@brfgladjen.se så ordnar vi detta.