FAQ

Namn på din dörr?

Är du ny inflyttad eller du kanske har bytt ditt namn och vill ha de nya namnet på din dörr, tavlan i trapphuset och på ytterdörren? Använd ’felanmälan’ via kontaktformuläret på vår kontaktsida. Anmälan kommer tas om hand av vår Tekniska Förvaltning.

Trasiga Lampor?

När ni ser en trasig lampa i vårt område, uppskattar vi om ni anmäler detta för åtgärd. Använd ’felanmälan’ via kontaktformuläret på vår kontaktsida. Anmälan kommer tas om hand av vår Tekniska Förvaltning.

Hur vi gör i vårt soprum!

BRF Glädjens soprum är endast till för ”brännbart” avfall. Det som slängs skall vara förpackat i en plastpåse. Det är de två viktigaste reglerna gällande soprummet.

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Tömningsdagar för sophanteringen är Måndag, Onsdag och Fredag.

Trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot – stekpannor exempelvis – eller annat skrymmande avfall är grovsopor och FÅR INTE SLÄNGAS i BRFens soprum. Detsamma gäller för trädgärdsavfall. Närmaste återvinningscentral, som tar emot grovsopor och trädgårdsavfall, är Smedby (Sörab). Den som ertappas med att bryta mot föreningens sophanteringsregler riskerar rättelseanmaning och böter via Ekonomiska Förvaltaren.

Köplats till p-plats, garage och förråd?

Vår ekonomiska förvaltare HSB hanterar köplatser till p-plats, garage och förråd. Logga in på HSB Portalen här och ställ dig i kö. Där kommer även lediga objekt publiceras.

Säga upp olika hyresavtal av förråd/garage/p-platser?

Här kommer en beskrivning på vad du skall göra, beroende på vad du vill säga upp:

Garageplats: 

  • Hyr du av BRF Glädjen/HSB; Säg upp hos HSB och lämna nyckel till Nyckelansvarig i BRF Glädjen (Arne Lundblad)
  • Hyr du av VäsbyHem; Säg upp hos Väsbyhem och lämna nyckel till VäsbyHem.

P-Plats: Säg upp hos HSB.

Förråd (alla): Säg upp hos HSB och lämna nyckel till Nyckelansvarig i BRF Glädjen (Arne Lundblad).

Bredband

BRF Glädjen har avtal med Telenor gällande bredband (se avtal). Tjänsten är ”Bredband 250/250”. Du kan uppgradera till ”Bredband 500/500” för 149kr ytterligare per månad. Ring Telenor kundtjänst på 020-222 222 för att beställa/felanmäla ditt bredband.

Mitt HSB

Via inloggning till vår ekonomiska förvaltares webbtjänst Mitt HSB under Mina Sidor finns alla uppgifter om ditt boende och avier tillgängliga dygnet runt. Inloggning sker enklast med personnummer tillsammans med Bank ID.

Problem rörande hyresavin?

Har du problem rörande hyresavier kan det handla om att dina uppgifter behövs fyllas i/uppdateras hos ekonomiska förvaltaren HSB. Logga in och ändra på HSB Portalen.

HSB Norra Stor Stockholm
Telefon: 010-442 50 00
Hemsida: hsb.se/norrastorstockholm

Parkering inne på området?

Det råder totalt parkeringsförbud inom området för bilar, motorcyklar och s.k. EU-mopeder. Gäller på ytorna längs hela Kavallerigatan, parkeringen såväl som inne på gården. Lastning/lossning är endast tillåten vid exempelvis flytt eller väldigt tung last typ bygg-/trädgårdsvaror in till bostaden (matinköp är inte giltigt skäl). Detta gäller alla.

Vi hjälps alla åt att efterleva parkeringsreglerna och kontrollera området för allas trevnad. Går utmärkt att nå Aimo Park via telefonnummer 0771-969000 om man behöver anmäla att en bil verkar stå felparkerad och hindrar boende. Det som gäller är att vid mer än 6 minuters inaktivitet, kommer Aimo Park få botlägga fordonet. Avgiften debiteras på fordonets ägare. Lösningen för dessa bilister är att istället parkera på de gästparkeringar som finns tillgängliga.

Renoveringar?

För hyresrätter gäller, innan någon form av renovering i lägenheten påbörjas är man skyldig att ansöka om lov hos styrelsen och få ansökan beviljad innan arbeten får påbörjas! För bostadsrätter är ok att åtgärda samtliga ytskikt utom våtrum. Särskilda villkor gäller vid renovering av badrum och våtutrymmen! Dessa villkor är lagreglerade och måste därmed beaktas. Vid rörinstallationer ska installationen uppfylla de krav som finns i Säker Vatteninstallation. Här rekommenderas ett auktoriserat VVS-företag. Dessa ska delges styrelsen INNAN arbetet får påbörjas. Hantverkaren måste alltid kunna uppvisa för styrelsen giltiga försäkringar, ett rent f-skattebevis samt ett våtrumscertifikat om det gäller badrum. Uppfyller man inte dessa regler kan det i förlängningen innebära att arbetet inte godkänns efter besiktning och man riskerar massa extra kostnader för återställning. Skulle en vattenskada uppkomma efter en bristfällig renovering kommer det heller inte att täckas av någon hemförsäkring vilket kan bli en dyr historia för en enskild medlem, så gör rätt från början. Elinstallationer skall vara utförda på ett fackmässigt vis och av en behörig elektriker. För att vara säker på att få elarbeten utförda på rätt sätt kan man kontakta ett företag som är anslutet till Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Vattenförbrukning

Alla betalar f.n. en fast månadsavgift för vattenförbrukningen (kall- och varmvatten). Samtidigt har BRF Glädjen ett nytt IMD system installerat av Infometric (individuell mätning och debitering av vatten). Detta system väntar på styrelsens godkännande för återaktivering. När föreningen gått över till IMD debiteras varje hushåll enbart för den egna förbrukningen (se här).

Hjälp att bekämpa vattenslöseri!

Vi läcker just nu ca 5-7 m3 per dygn vilket i sin tur betyder en kostnad på minst 40 000 kr per år. Är det varmvatten så blir summan högre. Det är du som boende som kan hjälpa till att hålla kostnaden nere, för det mesta av detta tros vara läckande kranar och annat.

Vad händer om en medlem medvetet bryter mot BRF Glädjens regler?

Styrelsen är den första instansen som gör en gränsdragningsbedömning för att bestämma om det rör sig om en överträdelse eller inte. Vid ertappad överträdelse, där person bryter mot BRF’ens grundläggande stadgar och regler, kommer Styrelsen försöka rätta denne. Först genom tillsägelse/upplysning. Om problemen upprepas kommer Styrelsen meddela personen en formell rättelseanmodan. Om en boende, inte ändrar beteende, även efter det att rättelseanmodan har skickats, är kvar att säga upp personen. Man kan mao förlora sitt medlemskap i BRF’en (bli utesluten) eller en hyreslägenhet kan bli förverkad om man medvetet motarbetar föreningens stadgar och regler.

Nedskräpning?

Det är OLAGLIGT att ställa skräp/sopor på allmän plats. En person som ertappas med att dumpa skräp kommer i fortsättningen att polisanmälas samt rapporteras till förvaltaren så att de kan skicka en räkning på städningen. Sedan den 1:a Juli 2011 är straffet böter för att skräpa ned.

BRF’ens larm

BRF Glädjen har installerat larmsystem i båda husen med källare, dvs. nr: 52-54 och 78-80. Detta innebär att all annan åverkan på dörrarna till källaren förutom TAGG kommer att starta larmet. Larmet kommer direkt till vår larmcentral (och styrelsen) så ni behöver inte ringa polisen om detta skulle inträffa. Vid eventuella iakttagelser bör ni alltid kontakta styrelsen via kontaktformuläret.

Börja använda gemensam tvättstuga?

Du anmäler dig för att använda tvättstugan genom att maila Styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan. Att börja använda tvättstugan medför en fast avgift på 200kr för att kvittera ut nyckel av Styrelsens Nyckelansvarig. Det debiteras även en månatlig tvättavgift. Båda debiteras av Ekonomisk Förvaltare (HSB). Styrelsen återkommer när det är klart att kvittera ut tvättstugenyckeln.

Sluta använda gemensam tvättstuga?

Säg upp din tvättstuga genom att kontakta Styrelsen och lämna tillbaka tvättstugenyckel till Nyckelansvarig i BRF Glädjen. Styrelsen anmäler till Ekonomisk Förvaltare så att den månatliga tvättstugeavgiften plockas bort.

Lekparken och Papperskorgar

Det är absolut förbjudet att spela fotboll vid lekparken. Vid grillning i lekparken ta med dig dina sopor och släng det i soprummet. Papperskorgar på området och lekparken samt ute på cykelleden är inte till för personliga hushållssopor.

Skyldigheter och rättigheter som hundägare

Har du hund i lägenheten bör du rasta den minst var sjätte timme, annars kan hunden bli irriterad och börja skälla och tvingas göra sin behov i hemmet. Du får inte låta hunden bajsa på gården om du struntar i att ta upp det hunden lämnat efter sig. Det skapar oönskade lukter för grannarna.

När det gäller hundar som är ensamma länge utan tillsyn under dagarna kan det bli att hunden skäller i protest. Ofta vet inte hundägaren om det och det kan ta tid innan grannar säger till. Upprepat oljud av det slaget är inte tillåtet. Du har ansvar för om hunden ylar och skäller och om det sker ofta och efter klockan 22-23 på kvällar kan det föranleda rättelseanmaning och i slutändan att man tvingas flytta.

Hundar skall vara kopplade inom området. Alla hundar skall ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer så att den kan identifieras. Denna regel gäller även för utekatter och är inte unik för BRF Glädjen utan gäller inom hela kommunen.

Du behöver inte be föreningen om lov för att ha hund i lägenheten. Om hunden förstör i hyreslägenheten eller i BRFens fastighet är du ansvarig för det och får stå för notan, men i allmänhet finns inga hinder för hunden att röra sig fritt i bostadsområdet så länge du har koll på den. Notera att det råder hundförbud på Glädjens lekplats.

Se upp för medveten förgiftning av husdjur!

En mängd förgiftningsfall har rapporterats över hela landet och också i Norrort, så se upp med vad era hundar och katter stoppar i sig. Förgiftningarna sker som regel genom att råttgift och/eller ”söt god” glykol prepareras i mat som slängs där hundar går men kanske inte syns av ägaren. Hundar älskar glykol och därför räcker det ofta att hälla det i vattenpölar. Symptomen är kraftiga blödningar i tarmen, stor törst och smärta i leder.

Ser du misstänkta personer – kontakta Polisen.

Skötsel av egen trädgård?

Ni som har nyttjanderätt till trädgård är ansvariga för att underhålla och sköta den vilket innebär att ni ska klippa gräs, rensa rabatter för en trivsam utemiljö. Träd får under inga som helst omständigheter kapas ned. De får beskäras om ni har nödvändig kunskap.
Minsta tveksamhet; Kontakta styrelsen!

Grillning?

I grilltider är det oerhört viktigt att visa sina grannar hänsyn vid val av grillplats. Kolgrillar ska placeras i trädgården så långt från husen som möjligt. Gasolgrillar är ett bättre alternativ då de inte ryker på samma sätt, dessa kan man vara mer flexibel med. Ni som bor på andra våningen får enbart använda elgrill på balkongen.

Fyrverkerier?

Det är inte tillåtet att skjuta fyrverkerier inom tätbebyggt område dvs inte tillåtet inom BRF Glädjen. För kommunen i övrigt gäller att användning av fyrverkerier tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton/nyårsdag klockan 23.00–01.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. Det är alltid förbjudet att använda fyrverkerier närmare än 200 meter från:

  • Löwenströmska sjukhuset
  • Särskilda boendeformer, äldreboenden och
    LSS-boenden
  • Upplands Väsby Veterinärmottagning, Vilundavägen 30
  • Väsby Centrums innetorg.