Bredbandsbolaget Gruppanslutning

Som det beslutades på föreningens stämma kommer vi att teckna gruppanslutningsavtal med bredbandsbolaget. Den 1 januari startar Bredbandsbolagets gruppanslutning för BRF Glädjen. Detta innebär att kostnaden för Bredbandet kommer att debiteras tillsammans med avgiften till föreningen. Kostnaden kommer att bli 165 kr/månad istället för 369 kr/månad och hastigheten är 100/100. I priset inkluderas även den fasta kostnaden för fast telefoni via Bredbandsbolaget. Notera att kostnaden för samtal, eventuella TV-tjänster eller andra tjänster fortsatt debiteras från Bredbandsbolaget.

Du som medlem, som redan har Bredbandsbolaget som leverantör av bredband och telefoni behöver inte göra något själv. Ändringen av ditt abonnemang från individuellt till gruppanslutning kommer att skötas automatiskt.

Om du har telefoni via någon annan leverantör idag och vill byta till bredbandsbolaget så ska du inte säga upp abonnemanget själv. Bredbandsbolaget sköter detta så att flytten av ditt telefonnummer sker på rätt sätt. Bredbandsbolagets kundservice hjälper till med detta ca fyra veckor innan gruppanslutningen startar.

Om du inte har några tjänster via bredbandsbolaget idag så tillkommer en uppstartsavgift för anslutningen. Den är f.n på 495:- för bredbandet och 275:- för telefonin. Gruppanslutningen hindrar dig givetvis inte från att använda något annat internet-abonnemang. Månadskostnaden kommer dock att debiteras löpande oavsett om tjänsten används eller inte.

OBS! Detta innebär att ni som har andra bredbandsleverantörer måste säga upp dessa abonnemang, detta så att ni inte drabbas av dubbla kostnader.

Har du några frågor kring detta så tveka inte att kontakta styrelsen på info@brfgladjen.se

Vänliga hälsningar, Styrelsen!