Glädjande Nog – September 2013

Värmesystem

Inom kort kommer vi att påbörja ett arbete som innebär utbyte av alla radiator ventiler i samtliga lägenheter och förråd, injusterings och avstängnings ventiler. Detta innebär att vår entreprenör behöver tillgång till din lägenhet och ditt förråd. Ni kommer att behöva förbereda och frigöra arbetsyta och åtkomst till samtliga radiatorer och eventuella injusterings ventiler! Vår entreprenör kommer med mer detaljerad information när det blir aktuellt!

Detta projekt möjliggör komplett injustering av vårt värmesystem som innebär en kostnadseffektivisering och förbättring av värmeeffekten.

Parkeringsförbud

Vi vill återigen påpeka att det råder “Total” parkerings förbud inom området. Det är endast tillåtet att köra in för att lossa och lasta! Vår rekommendation är att du besöker din bil var sjätte minut, eftersom parkerings bolaget i annat fall har rätt att ta ut kontroll avgift !

Q-Park info

När ni ser en parkerad bil inom området, vänligen ring Q-Park direkt på 0771969000, för att bidra till ökad trivsel i vårt område.

Låg hastighet max 15 KM/H (Gårdsgator hastighet)

På senare tid har det kommit flera klagomål på bilkörning inom området med oacceptabel hastighet! Vi vill återigen påpeka vikten om att respektera reglerna gällande låghastighet max 15 km/h inte minst med tanke på massa små barn som bor inom vårt område! Ingen vettig människa skulle vilja bära ansvaret om något allvarligt tillbud eller olycka skulle uppstå pga. vårdslös körning! Vi måste hjälpas åt att påminna varandra om vikten av att hålla låg hastighet!

Trädgårds inspektion

Styrelsen kommer att genomföra en inspektion av samtliga trädgårdar, detta för att inventera skador på fasader, staket skador, skadade träd och buskar, balkonger och trä däck för kommande planering av skötsel och underhåll.

Trapphus skräp

I flera trapphus står skräp, cyklar och barnvagnar mm. Detta är inte tillåtet ens för en kort stund pga. brandsäkerhet, använd era förråd till detta.

Grillning på balkong

Det är enbart el grill som är tillåtet att användas på balkongerna på andra våningen. gasol- och kolgrillar är förbjudna att användas på grund av brandrisken. Ni som bor på markplan får använda kolgrill om ni placerar den ute i trädgården, gasolgrill går att placera närmare fasaden, MEN var uppmärksam så att ni inte stör era grannar.

Container slut pga. misskötsel

Vi kommer inte att ta hit fler containrar då de missköts, till exempel slängs el-skrot och byggavfall, detta har aldrig varit tillåtet. Vi är också medvetna om att alla som slängt skräp i containern inte kommer från vår förening.

Därför kommer vi istället att ordna ett grovsoprum med tagg access så att vi kan garantera att enbart våra boende har tillgång till det. Dock kommer det inte att gå slänga möbler i det nya förrådet då det inte är stort nog, så dessa hänvisas till Sörab fortsättningsvis.

I nya grovsoprummet kommer det även finnas källsortering för de vanligaste fraktionerna så som papper, plast, glas och metall. Mer information kommer när det nya grovsoprummet är klar för användning!

Vänliga hälsningar önskar Styrelsen!!