Glädjande Nog – Januari 2015

Container för grovsopor

Föreningen har en lördag i kvartalet en container för grovsopor på plats, den är placerad vid Kavallerigatan 80. Några saker man INTE får slänga i den är byggavfall, vitvaror, elektriska apparater med batteri eller sladd, miljöfarligt gods alla dessa saker får ni själva transportera till SÖRAB. Hushållssopor lämnas som normalt i soprummet.

Containern finns på plats lördagen den 17 januari mellan klockan 09:00 och 16:00.

Bredbandsbolaget

Vi har fått frågor om varför Bredbandsbolaget inte har skickat ut inloggningsuppgifter till bredbandsuppkopplingen. Vi vill påminna om att ni själva måste kontakta Bredbandsbolaget för att aktivera anslutningen. När ni gjort detta skickar de ut utrustning och de uppgifter som behövs för att komma igång med uppkopplingen. Bredbandsbolaget kontaktas på 0770-777 000.

Vänliga hälsningar önskar Styrelsen!!