Glädjande Nog – Juni 2013

Byte av tätning i fönster

Lägg nycklar i tuben

Med start i början av juli kommer vi att byta alla tätningslister i samtliga fönster, detta kommer att göras av vår entreprenör Bulthaus som kommer att utföra arbetet till vardags mellan 0900 och 1700. Om ni till exempel har husdjur och önskar att vara hemma när arbetet sker var god kontakta Tarmo direkt på telefon 072 564 54 86 eller +372 5344 4444 (engelska) eller ring föreningens telefon (se nedan) så förmedlar vi önskemålen. Bulthaus har möjlighet att utföra arbetet på helgen, dock enbart efter överenskommelse.

Bulthaus önskar att ni plockar undan växter och föremål från fönstren, så att dessa går att öppna helt. Detta innebär också att ni måste flytta eventuella möbler som står i vägen. Bulthaus kan vara behjälpliga med detta men tar inte ansvar för eventuella skador.

Schema

nr 52 till 57 genomförs 3-5 juli,

nr 58 till 67 genomförs 8-12 juli

övriga meddelas vid ett senare tillfälle

Detaljerat schema kommer att anslås i samtliga portar.

Trädgårdar och träd

Ni som har nyttjanderätt till trädgårdsytan är ansvariga att underhålla densamma, vilket innebär att ni ska klippa gräs, rensa rabatter underhålls beskära buskar. Träd får under inga som helst omständigheter kapas ned eller beskäras, ni får endast underhållsbeskära fruktträd om ni har nödvändig kunskap.

De som beskär eller kapar ned träd kommer att bli ersättningsskyldiga. Är ni osäkra kontakta styrelsen så hjälper vi er med bedömningen.

För er som inte sköter trädgårdsytan kommer föreningen att beställa detta arbete på er egen bekostnad.

Grillning

Nu i grilltider är det oerhört viktigt att visa sina grannar hänsyn vid val av grillplats. Kolgrillar ska placeras så långt från husen som möjligt i trädgården. Gasol grillar är ett bättre alternativ då de inte ryker på samma sätt, dessa kan man vara mer flexibel med.

Ni som bor på andra våningen får enbart använda el-grill på balkongen. Föreningen undersöker möjligheter att etablera en gemensam grillplats någonstans i området.

Byte av teknisk förvaltare

Som ni kanske redan märkt är det lite si och så med den tekniska förvaltningen. Vi har en längre tid varit missnöjda med den service som vi fått. Vi valde därför vid årsskiftet att påbörja en upphandling av en ny teknisk förvaltare. Detta är nu i sitt slutskede och vi kommer att ha en ny teknisk förvaltare på plats med start första november. Med detta skifte hoppas vi att kunna erbjuda er boende en högre service gällande teknisk förvaltning.

Container

Nästa container kommer att finnas på plats utanför 78:an mellan 11 och 15 juli. Vi har valt en något mindre container denna gång, då den förra inte fylldes. Det är viktigt att ni hela tiden lägger skräpet så långt in i containern som möjligt. Och som vanligt så är det inte tillåtet att slänga miljöfarligt avfall, elektronik, vitvaror eller byggskräp i containern; Vi hänvisar er med dessa fraktioner till Sörab. Om ni ändå gör det, betyder det att föreningen får vi betala en mycket högre avgift, vilket i slutändan drabbar oss alla. Det kan även innebära att vi måste upphöra med containrar och att ni då får transportera allt till Sörab. Låt oss alla hjälpas åt att respektera ovan angivna instruktioner.

Städdagen

Styrelsen vill tacka alla som ställde upp på städdagen och bidrog till en gedigen insats som lyfte upp vårt område och samtidigt stärkte vår gemenskap. Det är alltid trevligt att lära känna sina grannar.

Ny Styrelse

Den nya styrelsen ser ut enligt följande:

Emina Qundos (Ordförande), Kristoffer Skjutare (Vice Ordförande), Chiman Nader Ahmadi (Sekreterare), Irene Cederqvist (Kassör), Asude Arat (Ledamot), Christer Selming (Suppleant), Mitra Ahmadnia (Suppleant)

Vi lovade på stämman att presentera styrelsen i nästa nyhetsbrev, detta får tyvärr vänta då några ur styrelsen har gått på semester.

Vänliga hälsningar önskar Styrelsen!!