Glädjande Nog – Mars 2013

glädjande-nog-mars
Tråkigt att behöva pryda brevet med bilden ovan!

Tyvärr verkar inte alla boende förstå att de begår lagbrott när de slänger skräp lite var som helst i och utanför området. Detta försämrar väsentligt upplevelsen av vårt område och drar ner värdet på våra lägenheter. INGEN VILL BO PÅ EN SOPTIPP!

I fortsättningen kommer vi att polisanmäla alla fall av nedskräpning.

Hushållssopor lämnas i sopnedkastet i trapphuset, övriga sopor lämnas i återvinningscentralerna tex Sörab Smedby (http://goo.gl/5EMK7) alternativt kan ni spara skräpet hemma hos er och slänga det i containern som föreningen ställer upp varannan månad vintertid och varje månad sommartid. Dock ska alltid elektronik, vitvaror, byggavfall och miljöfarligt avfall lämnas direkt till Sörab Smedby.

STÄMMA

Vi vill redan nu avisera om föreningsstämman som är planerad till 18 Maj klockan 12:00-14:00 på Scandic Hotell, detta för att så många av våra medlemmar som möjligt ska kunna närvara. Mer information kommer i separat utskick när vi närmar oss detta datum.

INFORMATIONSTRÄFF

Vi vill uppmana alla boende medlemmar och hyresgäster att boka den 20 april 16:00-18:00. Då kommer du att få handfasta tips kring dina rättigheter och skyldigheter som boende i en bostadsrättsförening. Du kommer även kunna ställa frågor till en expert från Fastighetsägarna. Föreningen bjuder på en matig macka med kaffe, the eller mineral vatten. En separat inbjudan kommer efter påsk.

JOUR UTRYCKNINGAR

Föreningen har under föregående år haft dyra kostnader kring jour utryckningar, tyvärr är merparten av utryckningarna inte av sådan art att de hade behövt vara en dyr jour utryckning utan hade kunnat hanteras som en del av den ordinarie tekniska förvaltningen.

Jouren är tänkt till att användas då det föreligger risk för skada av egendom eller andra akuta problem, så som vatten läckage eller större strömavbrott. Vi ber alla respektera det!

SEPARATION

Nu börjar det närma sig den aktiva delen av separationen från Väsby hem, detta innebär att vi kommer att påbörja grävningar vilket kan leda till eventuella korta störningar i vattenförsörjningen, TV, bredband och belysning mm. Vi kommer att informera löpande under arbetets gång.

VÄRME CENTRALER

Vi vill med glädje meddela att arbetet med utbyte av värmecentraler nu är klart. Kvar återstår injustering. Vi beklagar de störningar som uppstod med belysningen i samband med värmecentralsarbetet.

RABATT GENOM FASTIGHETSÄGARNA

Sist men inte minst vill vi informera om att ni genom att föreningen är medlem i Fastighetsägarna har förmånliga rabatter hos flera handlare. Ni finner informationsblad om detta bifogat detta nyhetsbrev. Skulle ni inte ha en iPhone eller Android telefon kan ni få ett plastkort istället av fastighetsägarna. Ni beställer detta via nätet på www.fastighetsagarna.se/formanskortet eller på telefon 08 – 617 76 00.

Vänliga hälsningar önskar Styrelsen!!