Glädjande Nog – November 2012

Värmeproblemen

Som vi tidigare informerat har vi stora problem i våra värmecentraler. Vi har valt att investera in ny utrustning, denna har haft lång leveranstid. Leverans är planerad till kommande vecka. Då detta skett kommer arbetet med att ersätta den gamla utrustningen att starta. Detta förväntas ta 2-3 veckor innan allt är intrimmat.

Vinterförvaring av cyklar

Om du önskar förvara din cykel i skyddsrummet på 52:an, behöver du bara komma med den till källarnedgången på Kavallerigatan 52 söndagen den 25 november mellan 1130 och 1330. Du ska ha märkt cykeln med namn, adress och telefonnummer.

Vi kommer kort därefter att även plocka undan alla mark cykelställ, detta för att dessa ska klara sig undan plogskador.

Med vänlig hälsning

Styrelsen