Nyhetsbrev Juni 2012

Hej glada grannar,

UTEMILJÖ Vi har genomfört föreningens andra gemensamma städning av den yttre miljön. Totalt c:a 20 tappra medlemmar och hyresgäster trotsade regnet och gjorde en insats. Vi hoppas att du som hade förhinder att delta även denna gång tycker resultatet blev fint. Vi har nu frivil- ligt lagt ned totalt c:a 150 timmars arbete fördelat på två tillfällen. Nästa städningstillfälle blir till hösten. Datum meddelas senare. Vi har inrättat en ”frivilliglista”(just nu c:a 12 personer) för att klippa gräset i området med föreningens fina gräsklippare. Känner du att du vill göra en in- sats 1 gång/säsong får du gärna anmäla ditt intresse till Veronika Kaptens eller Roger Bränn- mark.

HÄCKAR I dagarna blir våra fina häckar klippta. De var lite förvuxna tack vare rikligt med regn som fallit i vår. Resultatet blir riktigt bra.

TRAPPHUSEN Det står allehanda skrot i våra trapphus. En del boende använder trapphusen som extra förråd för cyklar och barnvagnar. Det är inte tillåtet och i händelse av brand blir detta MYCKET farligt för oss alla boende. Enligt brandmyndigheterna skall trapphusen vara tomma.

GRILLNING Visa hänsyn till dina grannar. Det är inte trevligt att få grillrök in i lägenheten. Grilla inte under balkongen. Flytta ut grillen ett par meter från huset!!

GROVSOPOR Nästa container kommer 31 Aug och tas bort 3 Sept. Kom ihåg!! Inget el skrot och inget miljöfarligt får kastas i containern. Åk till SÖRAB av egen kraft.

ÖVRIGT SKRÄP Sina egna fimpar tar var och en hand om så att inte fimparna hamnar på marken inom vår fastighet. Det ser otrevligt ut med fimpar överallt. Vi hjälps även åt att se till att barnen kastar sitt glasspapper(som exempel) i soptunnorna som är utplacerade i området.

Styrelsen tackar alla medlemmar och hyresgäster som anstränger sig och bidrar till att Brf Glädjen Vilunda är en attraktiv bostadsrättsförening att bo i och att många söker sig hit.

Vänliga hälsningar och en trevlig sommar på Er allesammans önskar styrelsen.