Glädjande Nog – December 2012

God Jul och Gott Nytt År

Önskar vi i styrelsen till alla våra medlemmar och hyresgäster! Härmed vill vi passa på att informera om lite smått och gott!

Under de senaste månaderna har vi fått in en del klagomål gällande värmeproblem från medlemmar och hyresgäster. Samtliga som har klagat är kopplade till undercentral på 78-an. Vi har under tiden vidtagit olika åtgärder för att komma undan problemet, men det visar sig tyvärr att problemet kvarstår på vissa ställen medan det har blivit bättre på andra. Därför har vi i styrelsen anlitat en expert som förhoppningsvis inom kort kommer att inventera samtliga lägenheter tillhörande den aktuella undercentralen för att kunna lokalisera källan till värmeproblemet.

Arbetet med att bygga de nya värmecentralerna börjar närma sig sitt slut. De nya centralerna är snart färdig byggda, drift sättning är planerad att ske efter nyår, detta då vårt värmesystem är av en känslig en-rörs modell. Därigenom vill vi undvika alla eventuella störningar som kan uppstå vid intrimning av det nya systemet och skapa ännu mera problem just i denna Juletid!

För att ytterligare förbättra värme situationen kommer vi under nästa år att byta ut alla tätnings och damm lister i samtliga fönster enligt vårt ekonomiska plan. Utöver detta kommer vi att byta ventiler och termostater i samtliga element, eftersom de börjar bli gamla och slitna. Båda dessa arbeten går ej att utföra under den kalla årstiden.

Som ni blev informerade om via hyres- och avgiftsavierna så har föreningen bytt ekonomiska förvaltare från Kameral fastighetsförvaltning till Handens Bokföringsbyrå AB. Föreningens kontakt person heter Gun Andersson och hon nås enklast på telefon: 08-741 41 46 eller på epost: gladjen@anylator.se

Vi vill även passa på att berätta om vårt juridiska ombud, David Almgren på Advokatfirman Skarborg & Partners AB. Han hjälper oss bland annat med separationen från Väsby hem, samt andra ärenden där styrelsen behöver hjälp i juridiska frågor.

Vi vill påminna om att inga saker får förvaras i trapphusen, gäller även utrymmet under trapporna. Under nästa år kommer vi kontinuerligt att tömma trapphusen och plocka bort allting som anses vara brandfarligt eller orsakar framkomlighets problem för räddningstjänsten.

Container kommer att var uppställd på parkeringen för grovsopor (Ej el eller miljöfarligt avfall) from 14/12 tom 17/12. Vi påminner om att intervallen för container är varje månad sommartid, varannan månad vintertid (kommande datum publiceras på hemsidan, samt kommande nyhetsbrev), i övrigt hänvisar vi till Sörab! Närmaste återvinningsstation finns inom gång avstånd på Stallgatan!

Inför nyår vill vi även påminna Er om att det inte är tillåtet att skjuta fyrverkerier inom tätbebyggt område. Vänligen respektera detta för allas trevnad och säkerhet.

Glöm inte att släcka ljusen när ni lämnar rummet nu i Advent och Juletid.

 

Varma hälsningar i den kalla december kylan önskar Styrelsen!!

Bild källa: http://christmasstockimages.com/free/christmas-trees/slides/mini_tree_and_presents.htm