Nyhetsbrev Maj 2012

Hej alla glada grannar,

Nu har försommaren äntligen kommit. Många är ute på tomterna och fejar, planterar, myser. Barnen cyklar, åker skateboard och springer omkring med sprattel i benen. Ärligt!
Vi har genomfört föreningens första gemensamma vårstädning av den yttre miljön med större insats i vår lekpark för barn. Vi har fått många uppslag på hur vi kan göra området ännu bättre framöver. Totalt c:a 25 tappra medlemmar och hyresgäster trotsade regnet och gjorde en stark insats. Vi kom överens om att göra ett ”ryck” till strax innan midsommar. Vi hoppas att du som hade förhinder att delta tycker resultatet blev fint.

Föreningen har mottagit klagomål från ett antal boende rörande bollspel mot väggar och fönster. Det är inte tillåtet att sparka fotboll i området. Vänligen berätta detta för barnen. Om barnen leker med boll får under inga omständigheter bollen skjutas mot vägg, okontrollerat upp i luften eller skott avlossas i trappuppgången. Fotbollsplan finns i anslutning till området. Parkeringsplatsen är inte heller en lämplig plats för bollspel. Som förälder kan man ställas till svars för uppkomna kostnader i form av t.ex trasigt
fönsterglas eller annan skada på byggnaden.

Använd sunt bondförnuft så blir det bra!!

Nästa container: 8 juni (tas bort 11:e Juni)

Vänliga Hälsningar, Styrelsen.