Nyhetsbrev Mars 2012

Påskliljor

En nummertjuv har varit i farten och stulit 6-8 olika smidda portnummer. Vi har bytt ut alla skruvar till engångsskruvar och beställt ersättningssiffror till de stulna portnumren. Man slutar aldrig att förvånas!

Årets snöröjning och sandningsentreprenör kommer INTE att få uppdraget nästa säsong. Snöröjningen var okej utförd men sandningen var under all kritik.

Vilunda gymnasiets rivning är i full gång. Vi har inte upplevt nämnvärda störningar så här långt.

Stamspolningen är genomförd utan några incidenter, vilket tyder på att vårt avloppssystem är i gott funktionsdugligt skick. Filmning av avloppsstammar är beställt till den 2 april och då skall vi även mäta avloppsrörens tjocklek. Resultatet av detta kommer att delges en byggkonsult som skall räkna fram nytt år för stambyte. Styrelsen tror inte att ett stambyte är nödvändigt redan 2020.

Från och med 1 januari 2012 kommer föreningen att ersätta de boende som renoverar badrum och flyttar ut brunnen till 20 cm från väggen enligt gällande bygglagstiftning. Ersättningen är på 3500:- kronor och kräver slutbesiktning och fullständig egen dokumentation med bilder över utförd renovering. Mer information kommer att läggas upp på föreningens hemsida.

Bästa hälsningar Styrelsen brf Glädjen Vilunda