Nyhetsbrev Augusti 2011

Hur kul är det att mötas av detta sopberg när man kommer hem efter jobbet?

ÅTERIGEN! Styrelsen tycker det är skamligt att vi har en soptipp på området kring parkeringen. Det är OLAGLIGT att ställa skräp/sopor på allmän plats. En person som ertappas med att ställa ifrån sig skräp kommer i fortsättningen att polisanmälas samt rapporteras till Väsbyhem så att de kan skicka en räkning på städningen. Sedan den 1:a Juli 2011 är straffet böter för att skräpa ned. Nu får det vara nog!
Inför helgen den 13-14:e Augusti kommer en stor container för grovsopor, trädgårdsavfall mm. att ställas på parkeringsplatsen på den vanliga platsen. Passa på att tömma ditt skräp och städa trädgården. Containern forsslas bort på måndagen den 15:e. Man får INTE kasta miljöfarligt avfall i containern, ej heller elskrot. Ni som renoverar får köra Ert byggavfall till Sörab, containern är inte till för byggsopor.
Hemsidan. Ny hemsida sjösatt, nu skall den fyllas upp med information under Augusti-September!
Vi återkommer snart med ytterligare nyhetsbrev då detta eländiga sopberg vid parkering upptagit sådant utrymme i detta brev

Bästa Hälsningar
Styrelsen