Nyhetsbrev Juni 2011

En glad granne med gröna fingrar

Hej alla grannar!

Föreningen har haft sin första årsstämma, den 11 maj. Permanent styrelse blev vald och består nu av Tomas Andersson ordförande, Kristoffer Skjutare vice ordförande, Veronika Kaptens kassör, Emina Qundos sekreterare, Roger Brännmark suppleant och Chiman Nader Ahmadi suppleant. Under diskussion stunden efter stämman behandlades varierade ämnen. Allt från spolning av avloppssystem, renoveringar, budgetarbete och störningar från lös springande katter, som exempel. Styrelsen tackar alla medlemmar för visat intresse.

Väsbyhem har höjt hyran och så även för våra parkeringar. Parkeringsavgifterna för Brf Glädjens P-platser och garage höjs omgående till samma nivå som Väsby Hem debiterar föreningen. Hyreshöjningar för boende i hyresrätter på Kavallerigatan 52-96 kommer att ske efter sommaren. Brf Glädjen skall först förhandla med Hyresgästföreningen innan höjningar kan ske.

Tvättstugan: ny maskin är beställd och ventilation kommer att åtgärdas. From 1 augusti 2011 tas en månatlig avgift på 75 kronor ut av de som kvitterat ut nyckel till tvättstugan. Om någon inte vill betala avgiften from augusti skall samtliga utkvitterade nycklar återlämnas före den 10 juli till Chiman Nader Ahmadi som nås på tel. nr. 0736471333. Denna avgift påverkar förstås inte dig som inte kvitterat ut någon nyckel till tvättstugan.

Radon: Radon mätning har skett och resultaten är utdelade. Överlag är det få lägenheter som överskrider gränsvärdena. För de lägenheter som överskrider gränsvärdena kommer föreningen att anlita ett företag som hjälper oss med åtgärder.

Markskötsel: Ingen kan ha undgått att se att vår valda entreprenör gjort ett ”ryck” och fräschat upp området. Mer kommer att göras. Du som har speciella önskemål kan vända dig till styrelsen genom att mejla på adressen info@brfgladjen.se, alt. kontakta Roger Brännmark eller lägga en lapp i föreningens brevlåda till höger om 57:ans port.

CONTAINER är beställ till fredagen den 17:e Juni. Den tas bort den 20:e KOM IHÅG!! Inga elektriska, brandfarliga eller miljöfarliga sopor får kastas in denna container. Grovsopor och trädgårdsavfall är det som är tillåtet.

Vi önskar alla boende i området en GLAD OCH SOLIG SOMMAR!

Styrelsen