Glädjande Nog – Juli 2017

Nyhetsbrev 2017 Glädjande Nog Juli (pdf-format)

Styrelse Brf Glädjen 2017


Styrelse som valdes vid stämman 2017 består av följande personer:
Chiman Nader Ahmadi
Emina Qundos
Eva Strömdahl
Arne Lundblad
Olena Duganoff
Kontaktuppgifter till föreningen
Mail:info@brfgladjen.se
Brev:Postlåda Finns utanför tvättstugan, på Kavallerigatan 78.
Felanmälan: felanmalan@brfgladjen.se
Telefon: Arne 073-057 44 00

Utemiljö

Ni som har nyttjanderätt till trädgård är ansvariga för att underhålla och sköta den vilket innebär att ni ska klippa gräs, rensa rabatter för en trivsam utemiljö.
Träd får under inga som helst omständigheter kapas ned. De får beskäras om ni har nödvändig kunskap.
Minsta tveksamhet; Kontakta styrelsen!

Grillning

Nu i grilltider är det oerhört viktigt att visa sina grannar hänsyn vid val av grillplats. Kolgrillar ska placeras i trädgården så långt från husen som möjligt. Gasolgrillar är ett bättre alternativ då de inte ryker på samma sätt, dessa kan man vara mer flexibel med. Ni som bor på andra våningen får enbart använda elgrill på balkongen

Renoveringar

Innan någon form av renovering i lägenheten påbörjas är man skyldig att ansöka om lov hos styrelsen och få ansökan beviljad innan arbeten får påbörjas!
Särskilda villkor gäller vid renovering av badrum och våtutrymmen! Dessa villkor är lagreglerade och måste därmed beaktas!
Hantverkaren måste alltid kunna uppvisa för styrelsen giltiga försäkringar, ett rent f-skattebevis samt ett våtrumscertifikat om det gäller badrum. Dessa ska delges styrelsen INNAN arbetet får påbörjas.
Uppfyller man inte dessa regler kan det i förlängningen innebära att arbetet inte godkänns efter besiktning och man riskerar massa extra kostnader för återställning! Skulle en vattenskada uppkomma efter en bristfällig renovering kommer det heller inte att täckas av någon försäkring vilket kan bli en dyr historia för en enskild medlem, så gör rätt från början och låt oss agera tillsammans och hjälpas åt för en bra och trygg boendemiljö!
Kontakta styrelsen:info@brfgladjen.se

Under pågående renovering måste hänsyn tas under kvällar och helger så att inga grannar störs.

Ytterdörrarna

Vi vill uppmana samtliga boende att hantera våra portar med aktsamhet!

Lägg taggen mot avläsnings brickan, invänta klickljudet och sedan öppna porten! Slit inte i dörren för tidigt!

Detta gör att låskistan kan hamna i fel läge och slitas ut i förtid vilket innebär onödiga kostnader för föreningen! Det är absolut förbjudet att ställa upp dörren, det finns inga giltiga skäl till det! Kontakta istället vår vaktmästare för kvittering av nya taggar!

Lekparken och Papperskorgar

Det är Absolut förbjudet att spela fotboll vid lekparken.
Vid grillning i lekparken ta med dig dina sopor och släng det i soprummet.
Papperskorgar på området och lekparken samt ute på cykelleden är inte till för dina personliga hushållssopor.

Hemförsäkring

För dig som äger en bostadsrätt behöver du ha en hemförsäkring som även omfattar den fasta inredningen i bostaden.

Alla behöver en hemförsäkring för att kunna få hjälp och ersättning vid exempelvis brand, inbrott eller vattenskada. Bostadsrättsinnehavare har dock ett annat behov än den som hyr sitt boende – försäkring för ytskikt och fast inredning.
Därför du som är bostadsrättsinnehavare måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägget som ersätter kostnaden för att reparera det skadade ytskiktet eller den fasta inredningen, som uppstått vid en skada som försäkringen gäller för. Välj tillägget Bostadsrätt när du köper hemförsäkringen.
Bostadsrättstillägg ger dig som bostadsrättsinnehavare ett skydd vid skador på lägenheten vid t.ex. brand- eller vattenskada.

OBS!!

Förändringen gäller följande:
Från nuvarande kollektiv tecknad bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar, ska alla teckna en egen bostadsrättstillägg genom sin hemförsäkring.
Denna förändring kommer som en nödvändig åtgärd på grund av fördyrade kostnader för föreningen.
Detta tillägg för dig som privatperson kostar inte många kronor extra samtidigt som självrisken är betydlig lägre än för föreningen som i dagsläge är ca: 44 000:- kr för varje enskilt skadeärende.

Släpkärra

Föreningen har tillgång till släpkärra.Kontakta Arne om ni har behov att slänga grovsopor (ej byggavfall), sa ställer han det utanför eller nära er på gården.

Förråd

Det finns ett ledigt förråd för uthyrning i källaren 52:an.Vid intresse så kontakta Arne.

Vänliga Hälsningar Styrelsen