Vad är ditt boendeansvar?

Som boende i en bostadsrätt ingår du i en bostadsrättsförening, eller en brf, och har ett visst ansvar för ditt boende. Du ansvarar för bland annat bostadens golv, väggar och tak, köksinredning och vattenskador som exempelvis läckage från vattenledningar och översvämning med mera. Det är du som reparerar eller byter ut vitvarorna när de går sönder. Du ansvarar själv för det inre underhållet av lägenheten. Däremot har du inte ansvar för saker utanför den egna lägenheten, till exempel yttertak och fasad.

Du har också ett ansvar mot föreningen och dina grannar. Ofta kan skador som orsakas av brand eller vatten sprida sig till övriga delar av fastigheten och drabba både föreningen och grannar. Om du har orsakat skadan på ett vårdslöst sätt kan i vissa fall bostadsrättsföreningen och grannarna kräva dig på ersättning som motsvarar deras självrisker.