Någon har parkerat på min parkeringsplats?

Styrelsen är ingen myndighet och har ingen utökad makt att påverka felparkeringar. Varje medlem behöver ta eget ansvar och försöka lösa den uppkomna situationen. Förslagsvis kan man kolla upp ägaren av bilen och ringa denne. Ägaren kan hittas via Fordonsregistret här och sedan kan man försöka hitta telefonnummer via nummerupplysning. I annat fall kan man ringa Väsbyhem, som föreningen hyr av och som äger marken. Använd det telefonnummer som står på skylt vid parkeringens infart eller de kontaktuppgifter som finns på deras hemsida.