Vilka husdjur är tillåtna?

Som boende, behöver du inte fråga BRF Glädjen om lov för att ha husdjur. Men du ska vara medveten om att ditt husdjur är ditt ansvar och att du riskerar bli ersättningskyldig om ditt husdjur förstör gemensamma utrymmen genom exempelvis slitage. Det gäller också om den stör eller skrämmer dina grannar. Då riskerar du en rättelseanmaning. Om ingen förbättring sker, kan det i slutändan betyda man blir vräkt.

För BRF Glädjen gäller att alla former av kräldjur är förbjudna inom området.

Nyckel i tuben?

Om styrelsen/fastighetsskötare/hantverkare behöver in i lägenheten behöver den boende bistå genom att lägga lägenhetsnyckeln i ”tuben”. Det blir ett samspel på grund av det inte existerar huvudnycklar som öppnar allt. Var och en måste hjälpa och släppa in, vid behov. Om den boende inte lägger fram nycklar i ”tuben” vid avtalad tidpunkt, kommer vite utgå om 500kr. Om den boende vägrar släppa in styrelsen/fastighetsskötare/hantverkare, blir det även grund för en rättelseanmaning.

Fyrverkerier?

Det är inte tillåtet att skjuta fyrverkerier inom tätbebyggt område dvs inte tillåtet inom BRF Glädjen. För kommunen i övrigt gäller att användning av fyrverkerier tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton/nyårsdag klockan 23.00–01.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. Det är alltid förbjudet att använda fyrverkerier närmare än 200 meter från:

  • Löwenströmska sjukhuset
  • Särskilda boendeformer, äldreboenden och
    LSS-boenden
  • Upplands Väsby Veterinärmottagning, Vilundavägen 30
  • Väsby Centrums innetorg.

Grillning?

I grilltider är det oerhört viktigt att visa sina grannar hänsyn vid val av grillplats. Kolgrillar ska placeras i trädgården så långt från husen som möjligt. Gasolgrillar är ett bättre alternativ då de inte ryker på samma sätt, dessa kan man vara mer flexibel med. Ni som bor på andra våningen får enbart använda elgrill på balkongen.

Skötsel av egen trädgård?

Ni som har nyttjanderätt till trädgård är ansvariga för att underhålla och sköta den vilket innebär att ni ska klippa gräs, rensa rabatter för en trivsam utemiljö. Träd får under inga som helst omständigheter kapas ned. De får beskäras om ni har nödvändig kunskap.
Minsta tveksamhet; Kontakta styrelsen!