Grillning?

I grilltider är det oerhört viktigt att visa sina grannar hänsyn vid val av grillplats. Kolgrillar ska placeras i trädgården så långt från husen som möjligt. Gasolgrillar är ett bättre alternativ då de inte ryker på samma sätt, dessa kan man vara mer flexibel med. Ni som bor på andra våningen får enbart använda elgrill på balkongen.

Skötsel av egen trädgård?

Ni som har nyttjanderätt till trädgård är ansvariga för att underhålla och sköta den vilket innebär att ni ska klippa gräs, rensa rabatter för en trivsam utemiljö. Träd får under inga som helst omständigheter kapas ned. De får beskäras om ni har nödvändig kunskap.
Minsta tveksamhet; Kontakta styrelsen!

Lekparken och Papperskorgar

Det är absolut förbjudet att spela fotboll vid lekparken. Vid grillning i lekparken ta med dig dina sopor och släng det i soprummet. Papperskorgar på området och lekparken samt ute på cykelleden är inte till för personliga hushållssopor.

Nedskräpning?

Det är OLAGLIGT att ställa skräp/sopor på allmän plats. En person som ertappas med att dumpa skräp kommer i fortsättningen att polisanmälas samt rapporteras till förvaltaren så att de kan skicka en räkning på städningen. Sedan den 1:a Juli 2011 är straffet böter för att skräpa ned. Det finns inga undantag från detta, dvs det är inte ok att ställa trädgårdsavfall på området etc.

Nedskräpning är även att dumpa sopor som inte är hushållssopor i soprummet. Det kan vara saker i glas, trä, plast, metall, keramik, wellpapp som istället borde sorteras ut på Sörab eller skrymmande saker som dumpas som dom är. Om vi kan knyta en boende till det skräp som dumpats riskerar man böter och rättelseanmaning. Generellt gäller att boende inte får aktivt motarbeta Föreningens ordningsregler i en BRF.

Vad händer om en medlem medvetet bryter mot BRF Glädjens regler?

Styrelsen är den första instansen som gör en gränsdragningsbedömning för att bestämma om det rör sig om en överträdelse eller inte. Vid ertappad överträdelse, där person bryter mot BRF’ens grundläggande stadgar och regler, kommer Styrelsen försöka rätta denne. Först genom tillsägelse/upplysning. Om problemen upprepas kommer Styrelsen meddela personen en formell rättelseanmodan (rättelseanmaning). Om en boende, inte ändrar beteende, även efter det att rättelseanmodan har skickats, är kvar att säga upp personen. Man kan mao förlora sitt medlemskap i BRF’en (bli utesluten) om man medvetet motarbetar föreningens stadgar och regler. För hyresgäster gäller att hyreslägenhet kan bli förverkad med påföljande uppsägning/avhysning. Stöd för förverkandegrunder anges i bostadsrättslagens 7 kap. 18 §.

Allmänt gäller att man absolut inte får aktivt motarbeta Föreningens ordningsregler eller annat som Styrelsen förordnat. Om boende uppvisar annan mening, gäller att Styrelsens mening går framför enskild medlems eftersom Styrelsen företräder samtliga medlemmars intressen.