Saker står i trapphuset?

Trapphuset är en sådan del av fastigheten som föreningen har underhålls- och reparationsansvar för. Med andra ord är det föreningen som bestämmer vad som får förvaras där. En bostadsrättshavare får alltså inte förvara någonting alls i trapphuset, utan att ha fått ett tillstånd av föreningen.

Man måste tänka på att trapphuset kan vara en viktig utrymningsväg. Styrelsen ansvarar för brandsäkerheten och tillåter inte att det förvaras saker som blockerar eller försämrar utrymningsvägar. Förvaring av brännbart material i trapphus kan också vara en fara vid händelse av brand. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att trapphus alltid ska vara fria från brännbara föremål. Föreningen kan komma att märka upp föremål som står i vägen och behöver flyttas. Medlemmar är skyldiga att följa anmaning från styrelsen och de ordningsregler som föreningen gemensamt satt upp.

För att förtydliga – det är absolut förbjudet att placera varor, cyklar, barnvagnar, rollatorer, skor, blommor etc. i trapphuset. Tillfällig förvaring av arbetsmaterial får inte heller placeras i trapphus. Alltså i princip allt är förbjudet.

Ni som har rollatorer ska ta kontakt med omsorgsförvaltningen så ni kan erhålla brandsäkra skåp att förvara rollatorerna i. Dessa får placeras under trappa.

Just nu förvaras en del rollatorer/barnvagnar i gamla soputrymmet i trapphusen. Det utrymmet kommer försvinna iom trapphusrenoveringar. Samtidigt försvinner då även de gamla tillstånd boende fått av Styrelser genom åren. Alla kommer behöva ansöka om undantag att ställa upp något på nytt och bedömning kommer göras från fall till fall. Styrelsen kommer endast godkänna lösningar som är i enlighet med brandskyddet, resten avslås.