Nyckel i tuben?

Om styrelsen/fastighetsskötare/hantverkare behöver in i lägenheten behöver den boende bistå genom att lägga lägenhetsnyckeln i ”tuben”. Det blir ett samspel på grund av det inte existerar huvudnycklar som öppnar allt. Var och en måste hjälpa och släppa in, vid behov. Om den boende inte lägger fram nycklar i ”tuben” vid avtalad tidpunkt, kommer vite utgå om 500kr. Om den boende vägrar släppa in styrelsen/fastighetsskötare/hantverkare, blir det även grund för en rättelseanmaning.

Sluta använda gemensam tvättstuga?

Säg upp din tvättstuga genom att kontakta Styrelsen och lämna tillbaka tvättstugenyckel till Nyckelansvarig i BRF Glädjen. Styrelsen anmäler till Ekonomisk Förvaltare så att den månatliga tvättstugeavgiften plockas bort.

Börja använda gemensam tvättstuga?

Du anmäler dig för att använda tvättstugan genom att maila Styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan. Att börja använda tvättstugan medför en engångsavgift på 200kr för att kvittera ut nyckel av Styrelsens Nyckelansvarig. Det debiteras även en månatlig tvättavgift på 75 kr/mån. Båda debiteras av Ekonomisk Förvaltare (HSB) på hyresavin. Styrelsen återkommer när det är klart att kvittera ut tvättstugenyckeln.

BRF’ens larm

BRF Glädjen har installerat larmsystem i båda husen med källare, dvs. nr: 52-54 och 78-80. Detta innebär att all annan åverkan på dörrarna till källaren förutom TAGG kommer att starta larmet. Även öppen dörr under längre tid startar larmet. Larmet kommer direkt till vår larmcentral (och styrelsen) så ni behöver inte ringa polisen om detta skulle inträffa. Vid eventuella iakttagelser bör ni alltid kontakta styrelsen via kontaktformuläret.

OBS. Fastighetsskötaren/Hantverkaren bör beakta att de skall undvika att gå in med endast KL-nyckel, för utan TAGG larmas inte källardörren av, utan larmet startar om man öppnar dörren på det viset.