Borttappad Nyckel/Tagg

Samtliga boende ansvarar för att snabbt och på rätt sätt anmäla ifall man tappat bort sin nyckel eller tagg. Detta görs först till Styrelsen (Nyckelansvarig), via hemsidan, sedan kontaktar boende Väsby Lås & Larm för en lösning.

Är det en borttappad nyckel, behöver man anmäla förlusten till Väsby Lås & Larm så de kan byta låskolv för lägenheten. Detta måste göras då hemförsäkringen riskerar inte gälla om inbrottstjuv kommit in via lägenhetsnyckel (inget spår av uppbruten dörr). Eftersom medlemmar i föreningen själva äger ansvaret för låsen i dörrar, är denna kostnad något de själva bär.

Är det en borttappad tagg, behöver man anmäla förlusten till Väsby Lås & Larm så de kan avaktivera taggen. Detta måste göras pga tagg är likställt med en nyckel (med den fördelen att låskolv inte kommer behöva bytas ut) men även viktigt för allas säkerhet i trapphuset taggen går till. Om man inte vet taggens nummer kan uteslutningsmetoden användas dvs vet man vad existerande taggar har för nummer, kommer den borttappade taggen vara den man inte har vid hand.

Vid all nyckel-/taggservice hos Väsby Lås & Larm krävs en giltig ID-handling, senaste avgift/hyresavi alternativt hyreskontrakt eller överlåtelseavtal. Kontaktuppgifter framgår nedan och återfinns även på föreningens hemsida.

Väsby Lås & Larm, Växel 08-551 157 30, Dragonvägen 104, 194 74 Upplands Väsby

Väsby Lås och Larm Hemsida

Problem med porttelefon, taggläsare, tagg?

Om du har problem med dom fysiska enheterna för porttelefon eller taggläsare – felanmäl direkt till Säkra Fastigheter AB på telefonnummer 010-2067600. Epost är info@sakrafastigheter.se.

Har du problem med att en porttelefon vidarekopplar till fel telefonnummer – skicka ett email med vad som behöver ändras till Styrelsen, så tar Nyckelansvarige hand om det.

Har en Tagg slutat fungera? Gå till Väsby Lås & Larm, bevisa att du är boende, anmäl problemet och få den utbytt.

Ny Nyckel och Tagg

Om du tappat bort en tagg och behöver en ny skall du läsa infon under “Borttappad Nyckel/Tagg” istället. Följande är för nybeställning av ytterligare tagg.

Samtliga boende ansvarar själva för beställning och hämtning av nycklar och taggar hos Väsby Lås & Larms butik på Dragonvägen 104. Full (normal) uppsättning nycklar/tag för en lägenhet är 3st husnycklar (inkluderar en husnyckel ständigt liggande i tuben) samt 3 taggar.

Vid beställning hos Väsby Lås & Larm krävs en giltig ID-handling, senaste avgift/hyresavi alternativt hyreskontrakt eller överlåtelseavtal. Kontaktuppgifter framgår nedan och återfinns även på föreningens hemsida.

Väsby Lås & Larm, Växel 08-551 157 30, Dragonvägen 104, 194 74 Upplands Väsby

Väsby Lås och Larm Hemsida

Priser (2021): Ny nyckel 300kr, Ny Tag 150kr

Låna samlingslokalen?

***TYVÄRR KAN INTE SAMLINGSLOKALEN BOKAS NU UNDER PÅGÅENDE STAMBYTEPROJEKT***

För att låna samlingslokalen på Kavallerigatan 78 behövs skickas ett email till styrelsen via kontaktformuläret. Nyckelansvarig kommer sedan kontakta er gällande lånebehovet och nyckelutlämningen.

Vi har en “samlingslokal” – ingen “festlokal”. Det är således inte tillåtet att låna samlingslokalen för fester utan endast för lugnare event/samlingar. Vi har denna regel då boende, i anslutning till samlingslokalen, tidigare upplevt störningar.

Man är ALLTID tvungen att följa föreningens allmänna störningsregler. Tystnad skall råda inom området utanför klockan 08:00-21.00 på vardagar och klockan 10:00-22.00 under helgdagar.

Nyckel i tuben?

Om styrelsen/fastighetsskötare/hantverkare behöver in i lägenheten behöver den boende bistå genom att lägga lägenhetsnyckeln i “tuben”. Det blir ett samspel på grund av det inte existerar huvudnycklar som öppnar allt. Var och en måste hjälpa och släppa in, vid behov. Om den boende inte lägger fram nycklar i “tuben” vid avtalad tidpunkt, kommer vite utgå om 500kr. Om den boende vägrar släppa in styrelsen/fastighetsskötare/hantverkare, blir det även grund för en rättelseanmaning. Om det sker upprepat sägs man upp (hyresgäst) eller utesluts (medlem).