Borttappad Nyckel/Tagg

Samtliga boende ansvarar för att snabbt och på rätt sätt anmäla ifall man tappat bort sin nyckel eller tagg. Detta görs först till Styrelsen (Nyckelansvarig), via hemsidan, sedan kontaktar boende Väsby Lås & Larm för en lösning.

Är det en borttappad nyckel, behöver man anmäla förlusten till Väsby Lås & Larm så de kan byta låskolv för lägenheten. Detta måste göras då hemförsäkringen riskerar inte gälla om inbrottstjuv kommit in via lägenhetsnyckel (inget spår av uppbruten dörr). Eftersom medlemmar i föreningen själva äger ansvaret för låsen i dörrar, är denna kostnad något de själva bär.

Är det en borttappad tagg, behöver man anmäla förlusten till Väsby Lås & Larm så de kan avaktivera taggen. Detta måste göras pga tagg är likställt med en nyckel (med den fördelen att låskolv inte kommer behöva bytas ut) men även viktigt för allas säkerhet i trapphuset taggen går till. Om man inte vet taggens nummer kan uteslutningsmetoden användas dvs vet man vad existerande taggar har för nummer, kommer den borttappade taggen vara den man inte har vid hand.

Vid all nyckel-/taggservice hos Väsby Lås & Larm krävs en giltig ID-handling, senaste avgift/hyresavi alternativt hyreskontrakt eller överlåtelseavtal. Kontaktuppgifter framgår nedan och återfinns även på föreningens hemsida.

Väsby Lås & Larm, Växel 08-551 157 30, Dragonvägen 104, 194 74 Upplands Väsby

Väsby Lås och Larm Hemsida