Sluta använda gemensam tvättstuga?

Säg upp din tvättstuga genom att kontakta Styrelsen och lämna tillbaka tvättstugenyckel till Nyckelansvarig i BRF Glädjen. Styrelsen anmäler till Ekonomisk Förvaltare så att den månatliga tvättstugeavgiften plockas bort.

Börja använda gemensam tvättstuga?

Tvättstugan är främst till för hyresgäster och kostar 75 kr/mån för den som är ansluten. Hyresgäster som inte har tillgång, men vill ha det, kan maila Styrelsen. Medlemmar hänvisas först och främst att införskaffa egen tvättmaskin.

Angående tillgång till tvättstugan:

Det har funnits ett begränsat antal nycklar till tvättstugan sedan införandet 2011. Det gjordes klart vid införandet att om nycklar tog slut, skulle BRF medlemmar återge sina nycklar till förmån för hyresgäster. Vi har nått gränsen för antal nycklar i rotation nu. Det finns inga ytterligare tvättstugenycklar lediga för medlemmar.

Vi har även infört taggläsare till tvättstugan men det innebär inte att vi släpper fritt tillgången till den. Förändringen är tänkt att vara en tillfällig resurs för drabbade boende under tiden stambytesrenovering pågår i boendes trapp/lägenhet.

BRF’ens larm

BRF Glädjen har installerat larmsystem i båda husen med källare, dvs. nr: 52-54 och 78-80. Detta innebär att all annan åverkan på dörrarna till källaren förutom TAGG kommer att starta larmet. Även öppen dörr under längre tid startar larmet. Larmet kommer direkt till vår larmcentral (och styrelsen) så ni behöver inte ringa polisen om detta skulle inträffa. Vid eventuella iakttagelser bör ni alltid kontakta styrelsen via kontaktformuläret.

OBS. Fastighetsskötaren/Hantverkaren bör beakta att de skall undvika att gå in med endast KL-nyckel, för utan TAGG larmas inte källardörren av, utan larmet startar om man öppnar dörren på det viset.

Säga upp olika hyresavtal av förråd/garage/p-platser?

Här kommer en beskrivning på allt vad du skall göra, beroende på vad du vill säga upp:

Garageplats: 

  • Hyr du av BRF Glädjen/HSB; Säg upp hos HSB och lämna nyckel till Nyckelansvarig i BRF Glädjen.
  • Hyr du av VäsbyHem; Säg upp hos Väsbyhem och lämna nyckel till VäsbyHem.

P-Plats: Säg upp hos HSB.

Förråd (alla): Säg upp hos HSB och lämna nyckel till Nyckelansvarig i BRF Glädjen.

VIKTIGT! Efter att ni sagt upp garaget/förrådet hos förvaltaren – se till att ni lämnar in nyckel till Nyckelansvarige SENAST sista hyrdagen. Det ni behöver göra är att lämna in nyckeln i Styrelsens brevlåda vid tvättstugan. Den som inte lämnar in sin nyckel i tid, beivras straffavgift 300kr för detta via avin.