Vattenläcka?

För hyresgäster gäller att man så fort som möjligt felanmäler problemen via vanliga Felanmälan. Är det påtaglig vattenläcka – meddela att det är akut.

För medlemmar är normalfallet vid mindre avlopp-/vattenrörproblem att medlem själv ansvarar för att åtgärda detta på rätt sätt. Åtgärd inom VVS/avlopp kan ofta kräva hantverkarhjälp och det faller under rörmokare. Kostnad för detta bär då medlemmen själv.

Om det handlar om en redan uppkommen vattenskada, är det första en bostadsrättshavare bör göra, när denne upptäcker vattenskadan i sin lägenhet, är att försöka begränsa skadans omfattning i så stor utsträckning som möjligt. Om vattenskadan till exempel beror på att en vattenledning läcker, kan bostadsrättshavaren exempelvis stänga av vattnet. Vidare ska bostadsrättshavaren omgående kontakta bostadsrättsföreningens styrelse. Bostadsrättsföreningen har nämligen ett initialt ansvar för att hantera vattenskadan. Det är även viktigt att både bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen anmäler skadan till sina försäkringsbolag.

Undlåtelse att anmäla vattenskador – vare sig det var med uppsåt eller oaktsamhet – kan resultera i att ansvarig boende (eller boendes försäkring) blir helt betalningsskyldig för grannens/fastighetens samtliga återställningskostnader. I värsta fall kan en medlem bli utesluten (med tvångsförsäljning av bostad) om man kraftigt brutit mot föreningens stadgar genom sitt sätt att agera.

Stopp i avloppet eller dålig avrinning?

Vid problem med avlopp/avrinning är det normala att hyresgäster felanmäler, alltmedan medlemmar ringer in egen rörmokare. Stopp i avloppet/dålig avrinning kan dock vara något du kan fixa själv, bara du har rätt verktyg. Nedan är förslag till egna åtgärder:

För problem i kök – prova få lös proppen med vaskrensare. Den består oftast av ett trähandtag med en gummikopp på änden. Gummikoppen sätts så det täcker utloppet i vasken och sedan rycker du den upp och ner. Då uppstår ett mekaniskt vattentryck fram och tillbaka som ofta får proppen att lossa. Glöm inte att först täppa igen andra diskhons avloppshål, annars fungerar den inte som tänkt.

Om det inte löser problemet kan du testa att rengöra vattenlåset som sitter i röret under handfat eller diskho. Ställ en hink under för att slippa smutsigt vatten på golvet eller i skåpet. Skruva av locket så att vatten och smuts som finns i låset rinner ut i hinken. Ta bort det avfall som fastnat och spola igenom med hett vatten. Stäng vattenlåset igen.

Om vasken fortfarande har dålig avrinning – köp “Propplösare för kök” på Willys för cirka 24kr. Den är extremt stark (sticker i ögonen) och extremt bra på att fettlösa stelnat fett. Den löser med lätthet även hårbollar.

OBS! Använd denna BARA i köket – INTE i badrummet (för badrum finns annan produkt nedan).

För problem i badrummets avlopp – köp Gripens “Avloppsrens biologisk avloppslösare” på Willys för cirka 38kr. Den löser proppar på ett bra och miljövänligt sätt. Till skillnad från ovanstående produkt är den inte extremt fettlösande – men det behövs inte heller i badrum.

OBS! Använd denna till allt avloppsrens förutom köket. (för köket finns annan produkt ovan).

Akuta fel

Om det uppstår ett akut fel i hemmet eller i huset man bor i ska man, i gemen, snarast kontakta via Felanmälan så att felet kan undersökas och åtgärdas. När det är akut och kundservice är stängt ringer man till jouren på telefonnummer 08-695 00 00. Vid fel eller driftstörningar som kan medföra allvarliga skador åtgärdas dessa direkt av jourens personal. Det vanligaste är att jouren gör en provisorisk reparation som sedan följs upp och slutförs via Fastighetsskötaren på kontorstid. Observera att man kan få stå för kostnaden om fastighetsjouren åker ut på ett jobb som inte är akut.

EXEMPEL PÅ AKUTA FEL
Avlopp: Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avlopp och risk finns för vattenskada eller personskada.
El: Helt strömlös lägenhet / trapphus eller skada på elledning. Risk finns för personskada.
Glas: Krossad glasruta. Risk för personskada eller inbrott.
Skadegörelse: Skada på fast egendom som innebär risk för personskada eller inbrott.
Vatten: Vatten strömmar från t ex ledning.
Vitvaror (endast hyresgäster): Kyl, frys eller spis är helt ur funktion.
Tvättstuga: Strömlös tvättstuga eller större fel på tvättutrustningen så att tvättstugeutrustningen inte går att använda.

EXEMPEL PÅ ICKE AKUT FEL
Vid icke akuta fel ska du göra en vanlig felanmälan via Felanmälan. Tänk på att du kan få stå för kostnaden om jouren åker ut på ett jobb som inte är akut.

Avlopp: Vattnet rinner långsamt i avloppet men det är inte helt stopp.
El: Automatsäkring eller propp i lägenhetens proppskåp har löst ut.
Glas: Spricka i glasruta.
Skadegörelse: Klotter eller annan skada där det inte finns risk för inbrott, stöld eller personskada.
Vatten: Droppande kran.
Vitvaror (endast hyresgäster): Trasig lampa i kyl eller frys. Spisplatta eller ugn fungerar ej.
Tvättstuga: Inlåst tvätt åtgärdas ej förutom då efterföljande dygn är helgdag

Om man som medlem går via Felanmälan och kostnaden är för sådant som är bostadsrättsägaransvar, står medlemmen för kostnaden själv.

Vad är ditt boendeansvar?

Som boende i en bostadsrätt ingår du i en bostadsrättsförening, eller en brf, och har ett visst ansvar för ditt boende. Du ansvarar för bland annat bostadens golv, väggar och tak, köksinredning och vattenskador som exempelvis läckage från vattenledningar och översvämning med mera. Det är du som reparerar eller byter ut vitvarorna när de går sönder. Du ansvarar själv för det inre underhållet av lägenheten. Däremot har du inte ansvar för saker utanför den egna lägenheten, till exempel yttertak och fasad.

Du har också ett ansvar mot föreningen och dina grannar. Ofta kan skador som orsakas av brand eller vatten sprida sig till övriga delar av fastigheten och drabba både föreningen och grannar. Om du har orsakat skadan på ett vårdslöst sätt kan i vissa fall bostadsrättsföreningen och grannarna kräva dig på ersättning som motsvarar deras självrisker.

Behövs Hemförsäkring OCH Bostadsrättstillägg?

Ja, du som bor i bostadsrätt MÅSTE ha en hemförsäkring. Var dock noga med detta – en vanlig hemförsäkring (anpassad för hyresrätt) täcker i princip bara lösa föremål – därför är det, som medlem, livsviktigt att ha ett bostadsrättstillägg eftersom det är din möjlighet att få ersättning för skador på själva lägenheten. Bostadsrättstillägget täcker fast inredning och läckage genom yt- och tätskikt (väggar/golv). Observera att du måste teckna tillägget själv. Det klassiska är att bostadsrättstillägget är tillägg till den egna hemförsäkringen. Om du saknar bostadsrättstillägget får du betala ALLA skador ur egen ficka vid skador på väggar/golv. Bostadsrättstillägget kostar alltifrån 40kr/mån till några hundralappar extra, men det är det värt.