Vattenläcka?

För hyresgäster gäller att man så fort som möjligt felanmäler problemen via vanliga Felanmälan. Är det påtaglig vattenläcka – meddela att det är akut.

För medlemmar är normalfallet vid mindre avlopp-/vattenrörproblem att medlem själv ansvarar för att åtgärda detta på rätt sätt. Åtgärd inom VVS/avlopp kan ofta kräva hantverkarhjälp och det faller under rörmokare. Kostnad för detta bär då medlemmen själv.

Om det handlar om en redan uppkommen vattenskada, är det första en bostadsrättshavare bör göra, när denne upptäcker vattenskadan i sin lägenhet, är att försöka begränsa skadans omfattning i så stor utsträckning som möjligt. Om vattenskadan till exempel beror på att en vattenledning läcker, kan bostadsrättshavaren exempelvis stänga av vattnet. Vidare ska bostadsrättshavaren omgående kontakta bostadsrättsföreningens styrelse. Bostadsrättsföreningen har nämligen ett initialt ansvar för att hantera vattenskadan. Det är även viktigt att både bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen anmäler skadan till sina försäkringsbolag.

Undlåtelse att anmäla vattenskador – vare sig det var med uppsåt eller oaktsamhet – kan resultera i att ansvarig boende (eller boendes försäkring) blir helt betalningsskyldig för grannens/fastighetens samtliga återställningskostnader. I värsta fall kan en medlem bli utesluten (med tvångsförsäljning av bostad) om man kraftigt brutit mot föreningens stadgar genom sitt sätt att agera.