Elabbonemang

Föreningen saknar gruppavtal för el. Varje boende behöver ha eget elabbonemang. Den som äger elnätet på föreningens område är E.ON. Kontakta dem för att aktivera ditt elavtal på Kavallerigatan-adressen. För att anmäla kommer du behöva ditt nya “anläggnings-id”, ofta tillsammans med ditt lägenhetsnummer. Det lägenhetsnummer som avses är det som finns registrerat hos lantmäteriet dvs 1001, 1002. 1101 eller 1102. Det brukar även gå bra att anmäla adressen och namnet på den förra hyresgästen och E.ON brukar kunna lista ut vilken elanläggning man avser. Om elen varit avslagen innan man tillträder kommer någon (fastighetsskötaren, eller kanske om man får tag i någon i styrelsen) fysiskt behöva slå på strömmen för lägenheten ifrån elskåpet i trapphuset.

E.On är den man betalar nätkostnad till, för att vara ansluten till elnätet. I nätkostnaden ingår fast och rörlig nätavgift, för abonnemanget respektive elöverföringen. Du kan inte byta elnätsföretag.

Elhandelskostnad är för den el du förbrukar. Här ingår elpris, energiskatt och moms samt ofta fast årsavgift. I elpriset ingår elcertifikatsavgift (stöd för förnyelsebar elproduktion), som ibland redovisas separat. Elhandlare kan man välja själv och behöver inte ha E.ON. Har man E.ON på båda, får man allt redovisat på samma faktura.

Föreningen kommer på sikt införa gruppavtal gällande el.