Någon har parkerat på min parkeringsplats?

Styrelsen är ingen myndighet och har ingen utökad makt att påverka felparkeringar. Varje medlem behöver ta eget ansvar och försöka lösa den uppkomna situationen. Förslagsvis kan man kolla upp ägaren av bilen och ringa denne. Ägaren kan hittas via Fordonsregistret här och sedan kan man försöka hitta telefonnummer via nummerupplysning. I annat fall kan man ringa Väsbyhem, som föreningen hyr av och som äger marken. Använd det telefonnummer som står på skylt vid parkeringens infart eller de kontaktuppgifter som finns på deras hemsida.

Nedskräpning?

Det är OLAGLIGT att ställa skräp/sopor på allmän plats. En person som ertappas med att dumpa skräp kommer i fortsättningen att polisanmälas samt rapporteras till förvaltaren så att de kan skicka en räkning på städningen. Sedan den 1:a Juli 2011 är straffet böter för att skräpa ned. Det finns inga undantag från detta, dvs det är inte ok att ställa trädgårdsavfall på området etc.

Nedskräpning är även att dumpa sopor som inte är hushållssopor i soprummet. Det kan vara saker i glas, trä, plast, metall, keramik, wellpapp som istället borde sorteras ut på Sörab eller skrymmande saker som dumpas som dom är. Om vi kan knyta en boende till det skräp som dumpats riskerar man böter och rättelseanmaning. Generellt gäller att boende inte får aktivt motarbeta Föreningens ordningsregler i en BRF.

Vad händer om en medlem medvetet bryter mot BRF Glädjens regler?

Styrelsen är den första instansen som gör en gränsdragningsbedömning för att bestämma om det rör sig om en överträdelse eller inte. Vid ertappad överträdelse, där person bryter mot BRF’ens grundläggande stadgar och regler, kommer Styrelsen försöka rätta denne. Först genom tillsägelse/upplysning. Om problemen upprepas kommer Styrelsen meddela personen en formell rättelseanmodan (rättelseanmaning). Om en boende, inte ändrar beteende, även efter det att rättelseanmodan har skickats, är kvar att säga upp personen. Man kan mao förlora sitt medlemskap i BRF’en (bli utesluten) om man medvetet motarbetar föreningens stadgar och regler. För hyresgäster gäller att hyreslägenhet kan bli förverkad med påföljande uppsägning/avhysning. Stöd för förverkandegrunder anges i bostadsrättslagens 7 kap. 18 §.

Allmänt gäller att man absolut inte får aktivt motarbeta Föreningens ordningsregler eller annat som Styrelsen förordnat. Om boende uppvisar annan mening, gäller att Styrelsens mening går framför enskild medlems eftersom Styrelsen företräder samtliga medlemmars intressen.

Kundvagnar på området?

Om du lånar affärernas kundvagnar – se till att lämna tillbaka dessa till affären genast. INGA kundvagnar får lämnas på BRF Glädjens område! Att lämna en kundvagn på vårt område räknas som “nedskräpning”. Behöver man transportera tunga matkassar köper man själv en shoppingväska – så kallad “dramaten”.

Om du hittar en övergiven kundvagn kan du hjälpa genom att skjuta upp den ifrån Glädjens privata mark till kommunal mark. Rent juridiskt får då ursprungliga ägaren (Willys/Ica) möjlighet att återta kundvagnen. Ett rätt bra ställe att ställa upp vagnen på, är bredvid infarten till parkens södra gångfartsområde (bredvid Blå Gatan 73). Där kan sedan affärerna själva hämta tillbaka de uppställda kundvagnarna och vi slipper dom på vårt område.