Någon har parkerat på min parkeringsplats?

Styrelsen är ingen myndighet och har ingen utökad makt att påverka felparkeringar. Varje medlem behöver ta eget ansvar och försöka lösa den uppkomna situationen. Förslagsvis kan man kolla upp ägaren av bilen och ringa denne. Ägaren kan hittas via Fordonsregistret här och sedan kan man försöka hitta telefonnummer via nummerupplysning. I annat fall kan man ringa Väsbyhem, som föreningen hyr av och som äger marken. Använd det telefonnummer som står på skylt vid parkeringens infart eller de kontaktuppgifter som finns på deras hemsida.

Parkering inne på området?

Det råder totalt parkeringsförbud inom området för bilar, motorcyklar och s.k. EU-mopeder. Gäller på ytorna längs hela Kavallerigatan, parkeringen såväl som inne på gården. Lastning/lossning är endast tillåten vid exempelvis flytt eller väldigt tung last typ bygg-/trädgårdsvaror in till bostaden (matinköp är inte giltigt skäl). Detta gäller alla.

Vi hjälps alla åt att efterleva parkeringsreglerna och kontrollera området för allas trevnad. Går utmärkt att nå Aimo Park via telefonnummer 0771-969000 om man behöver anmäla att en bil verkar stå felparkerad och hindrar boende. Det som gäller är att vid mer än 6 minuters inaktivitet, kommer Aimo Park få botlägga fordonet. Avgiften debiteras på fordonets ägare. Lösningen för dessa bilister är att istället parkera på de gästparkeringar som finns tillgängliga.

Säga upp olika hyresavtal av förråd/garage/p-platser?

Här kommer en beskrivning på allt vad du skall göra, beroende på vad du vill säga upp:

Garageplats: 

  • Hyr du av BRF Glädjen/HSB; Säg upp hos HSB och lämna nyckel till Nyckelansvarig i BRF Glädjen.
  • Hyr du av VäsbyHem; Säg upp hos Väsbyhem och lämna nyckel till VäsbyHem.

P-Plats: Säg upp hos HSB.

Förråd (alla): Säg upp hos HSB och lämna nyckel till Nyckelansvarig i BRF Glädjen.

VIKTIGT! Efter att ni sagt upp garaget/förrådet hos förvaltaren – se till att ni lämnar in nyckel till Nyckelansvarige SENAST sista hyrdagen. Det ni behöver göra är att lämna in nyckeln i Styrelsens brevlåda vid tvättstugan. Den som inte lämnar in sin nyckel i tid, beivras straffavgift 300kr för detta via avin.