Övrig kontaktinformation

Postlåda

Finns utanför tvättstugan, på Kavallerigatan 78.

Faktureringsaddress

Brf Glädjen i Vilunda
FE 391
838 73 FRÖSÖN
Er ref: 99-9056-000

Epost fakturor: faktura.stockholm@hsb.se

  • Epostmeddelandet ska endast ha EN bilaga, denna skannas som EN faktura.
  • Bilagan ska vara i formatet PDF, TIFF eller PNG.
  • Bilagan får vara max 2MB stor.
  • Bilagans namn får EJ innehålla åäö eller specialtecken som apostrofer och blanktecken.
  • Information i rubriken och meddelandetexten i epostmeddelandet tas ej hänsyn till, endast bilagan behandlas.

Övrig post

Brf Glädjen Vilunda
Kavallerigatan 78A
194 75 Upplands Väsby

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning (medlemsansökningar, panter mm) och hantering av förråd, parkeringsplatser och garage.

Kundcenter

  • Telefon: 010-442 50 00 Knappval 2
  • Hemsida: hsb.se/nst
  • Epost: kundcenter61@hsb.se

Teknisk förvaltning (Drift)

HSB
Tel: 010 – 442 50 00
Epost: felanmalan.mail@hsb.se

Nyckel- och tagghantering

Väsby Lås & Alarm AB
Tel: 08-551 157 30
Epost: mail@vasbylas.se

Bredband Gruppanslutning

Ring Telenor kundtjänst på 020-222 222 för att beställa/felanmäla ditt bredband.

Parkeringsvakt (Glädjen, Kavalleristen, Brunkebergsgården)

Aimo Park, Tel: 0771-96 90 00

Hyresgästföreningen

Kontakt
Föreningsexpedition: Dragonvägen 54