Akuta fel

Om det uppstår ett akut fel i hemmet eller i huset man bor i ska man, i gemen, snarast kontakta via Felanmälan så att felet kan undersökas och åtgärdas. När det är akut och kundservice är stängt ringer man till jouren på telefonnummer 08-695 00 00. Vid fel eller driftstörningar som kan medföra allvarliga skador åtgärdas dessa direkt av jourens personal. Det vanligaste är att jouren gör en provisorisk reparation som sedan följs upp och slutförs via Fastighetsskötaren på kontorstid. Observera att man kan få stå för kostnaden om fastighetsjouren åker ut på ett jobb som inte är akut.

EXEMPEL PÅ AKUTA FEL
Avlopp: Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avlopp och risk finns för vattenskada eller personskada.
El: Helt strömlös lägenhet / trapphus eller skada på elledning. Risk finns för personskada.
Glas: Krossad glasruta. Risk för personskada eller inbrott.
Skadegörelse: Skada på fast egendom som innebär risk för personskada eller inbrott.
Vatten: Vatten strömmar från t ex ledning.
Vitvaror (endast hyresgäster): Kyl, frys eller spis är helt ur funktion.
Tvättstuga: Strömlös tvättstuga eller större fel på tvättutrustningen så att tvättstugeutrustningen inte går att använda.

EXEMPEL PÅ ICKE AKUT FEL
Vid icke akuta fel ska du göra en vanlig felanmälan via Felanmälan. Tänk på att du kan få stå för kostnaden om jouren åker ut på ett jobb som inte är akut.

Avlopp: Vattnet rinner långsamt i avloppet men det är inte helt stopp.
El: Automatsäkring eller propp i lägenhetens proppskåp har löst ut.
Glas: Spricka i glasruta.
Skadegörelse: Klotter eller annan skada där det inte finns risk för inbrott, stöld eller personskada.
Vatten: Droppande kran.
Vitvaror (endast hyresgäster): Trasig lampa i kyl eller frys. Spisplatta eller ugn fungerar ej.
Tvättstuga: Inlåst tvätt åtgärdas ej förutom då efterföljande dygn är helgdag

Om man som medlem går via Felanmälan och kostnaden är för sådant som är bostadsrättsägaransvar, står medlemmen för kostnaden själv.

Trasiga lampor?

När ni ser en trasig lampa i vårt område, uppskattar vi om ni anmäler detta för åtgärd. Använd ’felanmälan’ via kontaktformuläret på vår kontaktsida. Anmälan kommer tas om hand av vår Tekniska Förvaltning.

Namn på din dörr?

Är du nyinflyttad eller kanske har du bytt ditt namn och vill ha nytt namn på din dörr, tavlan i trapphuset och på trapphusets dörr? Normalt skall vår Förvaltare sköta detta automatiskt vartefter boende flyttar ut/in. Om så inte skett – kontakta Förvaltaren via ‘Felanmälan’ på vår kontaktsida. Ingår gör förändring av Porttavlan för dörren/trapphuset och namnskyltning på egna dörren. Förvaltaren kommer alltid skriva det namn som finns registrerat som ägare av bostaden. Vill man ha ytterligare namn på dörren, kallas detta namntillägg och ingår inte (dvs vid denna förändring debiteras timkostnad för den boende).

Nyinflyttad ansvarar för att mycket kortsiktigt sätta upp en temporär namnskylt på sin dörr (skriv ert efternamn på ett vitt papper och sätt upp det på dörren). Egna lappar med tejp och liknande får generellt inte sättas upp permanent.

Observera att andrahandshyresgäster generellt ej får sätta upp namnskylt på dörren eller på utskriften vid porten i trapphusen utan skall använda sig av co-adress. Detta behöver ni som har hyrt ut i andra hand meddela era hyresgäster om.