Nedskräpning?

Det är OLAGLIGT att ställa skräp/sopor på allmän plats. En person som ertappas med att dumpa skräp kommer i fortsättningen att polisanmälas samt rapporteras till förvaltaren så att de kan skicka en räkning på städningen. Sedan den 1:a Juli 2011 är straffet böter för att skräpa ned.

Hur vi gör i vårt soprum!

BRF Glädjens soprum är endast till för ”brännbart” avfall. Det som slängs skall vara förpackat i en plastpåse. Det är de två viktigaste reglerna gällande soprummet.

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Tömningsdagar för sophanteringen är MåndagOnsdag och Fredag.

Trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot – stekpannor exempelvis – eller annat skrymmande avfall är grovsopor och FÅR INTE SLÄNGAS i BRFens soprum. Detsamma gäller för trädgärdsavfall. Närmaste återvinningscentral, som tar emot grovsopor och trädgårdsavfall, är Smedby (Sörab). Den som ertappas med att bryta mot föreningens sophanteringsregler riskerar rättelseanmaning och böter via Ekonomiska Förvaltaren.