Nedskräpning?

Det är OLAGLIGT att ställa skräp/sopor på allmän plats. En person som ertappas med att dumpa skräp kommer i fortsättningen att polisanmälas samt rapporteras till förvaltaren så att de kan skicka en räkning på städningen. Sedan den 1:a Juli 2011 är straffet böter för att skräpa ned. Det finns inga undantag från detta, dvs det är inte ok att ställa trädgårdsavfall på området etc.

Nedskräpning är även att dumpa sopor som inte är hushållssopor i soprummet. Det kan vara saker i glas, trä, plast, metall, keramik, wellpapp som istället borde sorteras ut på Sörab eller skrymmande saker som dumpas som dom är. Om vi kan knyta en boende till det skräp som dumpats riskerar man böter och rättelseanmaning. Generellt gäller att boende inte får aktivt motarbeta Föreningens ordningsregler i en BRF.

Hur vi gör i vårt soprum!

Vi har två regler:

(1) BRF Glädjens soprum är endast till för ”brännbart” hushållsavfall.

(2) Det som slängs skall vara förpackat i en försluten påse. Antagligen i plast.

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC).

Tömningsdagar för sophanteringen är MåndagOnsdag och Fredag.

Exempel på saker som INTE får slängas i soprummet: trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot, glas, wellpappkartonger, byggavfall eller skrymmande avfall. Allt detta är grovsopor och FÅR INTE SLÄNGAS i BRFens soprum. Detsamma gäller för trädgårdsavfall. Närmaste återvinningscentral, som tar emot grovsopor och trädgårdsavfall, är Smedby (Sörab). Den som ertappas med att bryta mot föreningens sophanteringsregler riskerar rättelseanmaning och böter via Ekonomiska Förvaltaren. Den som bryter mot dessa regler gör sig skyldig till nedskäpning.