BRF’ens larm

BRF Glädjen har installerat larmsystem i båda husen med källare, dvs. nr: 52-54 och 78-80. Detta innebär att all annan åverkan på dörrarna till källaren förutom TAGG kommer att starta larmet. Även öppen dörr under längre tid startar larmet. Larmet kommer direkt till vår larmcentral (och styrelsen) så ni behöver inte ringa polisen om detta skulle inträffa. Vid eventuella iakttagelser bör ni alltid kontakta styrelsen via kontaktformuläret.

OBS. Fastighetsskötaren/Hantverkaren bör beakta att de skall undvika att gå in med endast KL-nyckel, för utan TAGG larmas inte källardörren av, utan larmet startar om man öppnar dörren på det viset.