Sluta använda gemensam tvättstuga?

Säg upp din tvättstuga genom att kontakta Styrelsen och lämna tillbaka tvättstugenyckel till Nyckelansvarig i BRF Glädjen. Styrelsen anmäler till Ekonomisk Förvaltare så att den månatliga tvättstugeavgiften plockas bort.

Börja använda gemensam tvättstuga?

Tvättstugan är främst till för hyresgäster och kostar 75 kr/mån för den som är ansluten. Hyresgäster som inte har tillgång, men vill ha det, kan maila Styrelsen. Medlemmar hänvisas först och främst att införskaffa egen tvättmaskin.

Angående tillgång till tvättstugan:

Det har funnits ett begränsat antal nycklar till tvättstugan sedan införandet 2011. Det gjordes klart vid införandet att om nycklar tog slut, skulle BRF medlemmar återge sina nycklar till förmån för hyresgäster. Vi har nått gränsen för antal nycklar i rotation nu. Det finns inga ytterligare tvättstugenycklar lediga för medlemmar.

Vi har även infört taggläsare till tvättstugan men det innebär inte att vi släpper fritt tillgången till den. Förändringen är tänkt att vara en tillfällig resurs för drabbade boende under tiden stambytesrenovering pågår i boendes trapp/lägenhet.

Vattenförbrukning

Alla betalar f.n. en fast månadsavgift för vattenförbrukningen (kall- och varmvatten). Samtidigt har BRF Glädjen ett nytt IMD system installerat av Infometric (individuell mätning och debitering av vatten). Detta system väntar på styrelsens godkännande för återaktivering. När föreningen gått över till IMD debiteras varje hushåll enbart för den egna förbrukningen (se här).

Mitt HSB

Via inloggning till vår ekonomiska förvaltares webbtjänst Mitt HSB under Mina Sidor finns alla uppgifter om ditt boende och avier tillgängliga dygnet runt. Inloggning sker enklast med personnummer tillsammans med Bank ID.