Undvik lägga ut mat!

BRF Glädjen har till och från haft problem med skadedjur typ råttor. Det bästa sättet att undvika ett råttproblem är att förebygga. Ett sätt är att minska tillgången på mat. Därför har föreningen regeln att “Matning av vilda fåglar eller andra vilda djur är inte tillåtet inom området.” Styrelsen kommer även verka för att ändra områdets markplanteringen de kommande åren i ambitionen att minska tät vegetation i nära samband med byggnader.

Vilka husdjur är tillåtna?

Som boende, behöver du inte fråga BRF Glädjen om lov för att ha husdjur. Men du ska vara medveten om att ditt husdjur är ditt ansvar och att du riskerar bli ersättningskyldig om ditt husdjur förstör gemensamma utrymmen genom exempelvis slitage. Det gäller också om den stör eller skrämmer dina grannar. Då riskerar du en rättelseanmaning. Om ingen förbättring sker, kan det i slutändan betyda man blir vräkt.

För BRF Glädjen gäller att alla former av kräldjur är förbjudna inom området.

Se upp för medveten förgiftning av husdjur!

En mängd förgiftningsfall har rapporterats över hela landet och också i Norrort, så se upp med vad era hundar och katter stoppar i sig. Förgiftningarna sker som regel genom att råttgift och/eller ”söt god” glykol prepareras i mat som slängs där hundar går men kanske inte syns av ägaren. Hundar älskar glykol och därför räcker det ofta att hälla det i vattenpölar. Symptomen är kraftiga blödningar i tarmen, stor törst och smärta i leder.

Ser du misstänkta personer – kontakta Polisen.

Skyldigheter och rättigheter som hundägare

Har du hund i lägenheten bör du rasta den minst var sjätte timme, annars kan hunden bli irriterad och börja skälla och tvingas göra sin behov i hemmet. Du får inte låta hunden bajsa på gården om du struntar i att ta upp det hunden lämnat efter sig. Det skapar oönskade lukter för grannarna.

När det gäller hundar som är ensamma länge utan tillsyn under dagarna kan det bli att hunden skäller i protest. Ofta vet inte hundägaren om det och det kan ta tid innan grannar säger till. Upprepat oljud av det slaget är inte tillåtet. Du har ansvar för om hunden ylar och skäller och om det sker ofta och efter klockan 22-23 på kvällar kan det föranleda rättelseanmaning och i slutändan att man tvingas flytta.

Hundar skall vara kopplade inom området. Alla hundar skall ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer så att den kan identifieras. Denna regel gäller även för utekatter och är inte unik för BRF Glädjen utan gäller inom hela kommunen.

Du behöver inte be föreningen om lov för att ha hund i lägenheten. Om hunden förstör i hyreslägenheten eller i BRFens fastighet är du ansvarig för det och får stå för notan, men i allmänhet finns inga hinder för hunden att röra sig fritt i bostadsområdet så länge du har koll på den. Notera att det råder hundförbud på Glädjens lekplats.