Stambyten 2022

Extrastämman: Styrelsen vill tacka alla medverkande i extrastämman. Det var mycket bra aktivitet och engagemang ifrån medlemmar. Stämman biföll Styrelsens förslag med två tredjedelars majoritet (“särskild majoritet”) och beslutar därmed att föreningen genomför stambytet i enlighet med det underlag som skickats ut och den information som förmedlats på stämman.

Under stämman kom upp frågor om detaljer i styrelsens förslag till renovering. Styrelsen förtydligade utskickad åtgärdsbeskrivning:
Boende kommer kunna behålla mellanvägg i badrum som standard.
De lägenheter som redan har förstorat badrum (ifrån förrådsyta) får samma badrumsyta återuppbyggd medan övriga kan välja att förstora sitt badrum som tillval (där förrådet ligger jämte badrummet). Grundprincipen är “lika för lika” gällande dessa arbeten och eventuell förändring/förbättring, utifrån nuvarande utseende eller Styrelsens förslag, anses allmänt som den boendes tillval. Persienner beslutades blir standard för alla, i alla fönster utom badrumsfönster. Detaljerad kakel- och klinkerstorlek i åtgärdslistan diskuterades. Standard kommer finnas storleksval enligt det som visades upp under extrastämman dvs klinker 10x10cm, 20x20cm i flera färgval och kakel 20×20, 20x40cm i vitt.

Pågående: Ett stambytesprojekt består av massvis av delar. Vi väntar för närvarande på att oavslutade delar av stambytesprojektet skall bli klara innan arbetet kan påbörjas. Vi påverkas, som alla andra, av följdeffekter från Ukraina, där energipriser och materialkostnader ökar. Vi behöver även ta hänsyn till riksbankens reviderade inflationsmål och ökande räntor. Denna utveckling kommer inte förhindra att byggarbetet påbörjas under sommar/höst 2022.

Den översiktsplan som visades i samband med Extrastämman är i ständig förändring och det är massvis av faktorer att ta hänsyn till. Med stor sannolikhet kommer den behöva förändras delvis innan allt startar igång. Det är först när man får en färdigare översikt det går att klarare se var man bör starta upp ombyggnationen.

Alla kommer få information gemensamt inför att byggnationen på området startar. Det är alltså ingen idé att fråga Styrelsen om detta individuellt.

Hyresgäster har fått sin information utskickat via rekommenderat brev och Styrelsen inväntar att man lämnar in sitt godkännande i brevlådan utanför tvättstugan. Medlemmar fick sin information i samband med Extrastämman och där gäller att underteckna och snarast lämna in sin samtyckes-blankett. Det hjälper Föreningen gå vidare i planeringen och undviker förseningar och merkostnader i samband med detta.

Bakgrund:

Stammarna är inte bytta sedan husen byggdes 1967-71. Normalt beräknas livslängden vara högst 50 år på nya stammar. Föreningen är för närvarande särskilt drabbad av vattenskador, vilket påverkar ekonomin negativt. Situationen kan inom kort utvecklas till att våra fastigheter blir “utförsäkrade” dvs att inget försäkringsbolag är villig att erbjuda fastighetsförsäkring. Föreningens styrelser har under längre tid utrett om vi borde göra stambyte. Det är nu hög tid att göra något åt stammarna för att beståndet skall hålla sitt värde över tid. Styrelsen har därför bestämt samt ordnat finansiering för ett stambyte med byggstart sommaren 2022. Stambytesprojektet har planerat för ytterligare projekt och dessa diskuterades med medlemmar på informationsmöten 12-13 Feb. De innehåller lösningar för att underhålla fastigheten, öka säkerheten och minska framtida energikostnader (se bild på FTX-system). De energibesparande delarna hjälper fortsätta spara pengar åt föreningen. Från Föreningens perspektiv är det kostnads-/tidseffektivt att om möjligt ta projekten i samma veva medan byggnation ändå pågår på området. De enskilda förändringarna i lägenheterna kräver samtycke av medlemmarna genom röstning – något som röstades igenom på extrastämman 5 April. Medlemmar behöver därefter också enskilt godkänna via en blankett som delats ut – som fylls i och lämnas i Styrelsens brevlåda.

Detaljerad information om förändringar finns i den information medlemmar fått. Hyresgäster har också informerats om förändringar (3 Maj) och hur man påverkas som boende.

Kort presentation om byggaren: Offertprocessen har pågått sedan hösten 2021. Projektledare Thomas Halldén ledde en urvalsprocess där bästa offerten analyserades fram. Entreprenör ROT-Partner AB fick uppdraget att stambyta. Deras hemsida är ROT-Partner.

ROT-Partner sysslar med ROT, Nyproduktion, Service och Projektledning. Idag är de två projektledare, en kalkylator, en inredningsarkitekt, två plattsättare, sex snickare, två rörmokare, en administratör/ekonom. ROT-Partner levererar hög kvalitet på sina arbeten. De har återkommande underentreprenörer de använder. Alla underentreprenörer innehar alla nödvändiga certifikat och arbeten sker inom ID06 – för en säker arbetsmiljö.

Lite bilder på tidigare färdiga arbeten:

Lindholmsbacken

Grafikvägen

Kronovägen

Skytteholmsvägen