Skyldigheter och rättigheter som hundägare

Har du hund i lägenheten bör du rasta den minst var sjätte timme, annars kan hunden bli irriterad och börja skälla och tvingas göra sin behov i hemmet. Du får inte låta hunden bajsa på gården om du struntar i att ta upp det hunden lämnat efter sig. Det skapar oönskade lukter för grannarna.

När det gäller hundar som är ensamma länge utan tillsyn under dagarna kan det bli att hunden skäller i protest. Ofta vet inte hundägaren om det och det kan ta tid innan grannar säger till. Upprepat oljud av det slaget är inte tillåtet. Du har ansvar för om hunden ylar och skäller och om det sker ofta och efter klockan 22-23 på kvällar kan det föranleda rättelseanmaning och i slutändan att man tvingas flytta.

Hundar skall vara kopplade inom området. Alla hundar skall ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer så att den kan identifieras. Denna regel gäller även för utekatter och är inte unik för BRF Glädjen utan gäller inom hela kommunen.

Du behöver inte be föreningen om lov för att ha hund i lägenheten. Om hunden förstör i hyreslägenheten eller i BRFens fastighet är du ansvarig för det och får stå för notan, men i allmänhet finns inga hinder för hunden att röra sig fritt i bostadsområdet så länge du har koll på den. Notera att det råder hundförbud på Glädjens lekplats.