Hur vi gör i vårt soprum!

BRF Glädjens soprum är endast till för “brännbart” avfall. Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Det som slängs skall vara förpackat i en plastpåse.

Tömningsdagar för sophanteringen är Måndag, Onsdag och Fredag.

Trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot – stekpannor exempelvis – eller annat skrymmande avfall är grovsopor och får inte slängas i BRFens soprum. Detsamma gäller för trädgärdsavfall. Närmaste återvinningscentral, som tar emot grovsopor och trädgårdsavfall, är Smedby (Sörab).