Välkommen till BRF Glädjens nya hemsida

Vi har nu uppdaterat hemsidan, den är både vackrare och mer användare vänlig för oss i styrelsen… och även för er boende.
Detta kommer att medföra att det blir enklare för oss att underhålla och att du som boende eller spekulant kan hitta den information du söker.

Just nu är vi i en uppbyggnads fas och kommer kontinuerligt att addera mer och mer information. Har du tips, idéer på vad för information vi ska komplettera med skicka det då till info (at) brfgladjen (punkt) se

Tanken är att alla nyhetsbrev ska publiceras här på hemsidan. Men då vi vet att alla inte har tillgång till internet så kommer vi att fortsätta att dela ut dem i pappersform.

Mvh
Styrelsen

Nyhetsbrev Juni 2011

En glad granne med gröna fingrar

Hej alla grannar!

Föreningen har haft sin första årsstämma, den 11 maj. Permanent styrelse blev vald och består nu av Tomas Andersson ordförande, Kristoffer Skjutare vice ordförande, Veronika Kaptens kassör, Emina Qundos sekreterare, Roger Brännmark suppleant och Chiman Nader Ahmadi suppleant. Under diskussion stunden efter stämman behandlades varierade ämnen. Allt från spolning av avloppssystem, renoveringar, budgetarbete och störningar från lös springande katter, som exempel. Styrelsen tackar alla medlemmar för visat intresse.

Väsbyhem har höjt hyran och så även för våra parkeringar. Parkeringsavgifterna för Brf Glädjens P-platser och garage höjs omgående till samma nivå som Väsby Hem debiterar föreningen. Hyreshöjningar för boende i hyresrätter på Kavallerigatan 52-96 kommer att ske efter sommaren. Brf Glädjen skall först förhandla med Hyresgästföreningen innan höjningar kan ske.

Tvättstugan: ny maskin är beställd och ventilation kommer att åtgärdas. From 1 augusti 2011 tas en månatlig avgift på 75 kronor ut av de som kvitterat ut nyckel till tvättstugan. Om någon inte vill betala avgiften from augusti skall samtliga utkvitterade nycklar återlämnas före den 10 juli till Chiman Nader Ahmadi som nås på tel. nr. 0736471333. Denna avgift påverkar förstås inte dig som inte kvitterat ut någon nyckel till tvättstugan.

Radon: Radon mätning har skett och resultaten är utdelade. Överlag är det få lägenheter som överskrider gränsvärdena. För de lägenheter som överskrider gränsvärdena kommer föreningen att anlita ett företag som hjälper oss med åtgärder.

Markskötsel: Ingen kan ha undgått att se att vår valda entreprenör gjort ett ”ryck” och fräschat upp området. Mer kommer att göras. Du som har speciella önskemål kan vända dig till styrelsen genom att mejla på adressen info@brfgladjen.se, alt. kontakta Roger Brännmark eller lägga en lapp i föreningens brevlåda till höger om 57:ans port.

CONTAINER är beställ till fredagen den 17:e Juni. Den tas bort den 20:e KOM IHÅG!! Inga elektriska, brandfarliga eller miljöfarliga sopor får kastas in denna container. Grovsopor och trädgårdsavfall är det som är tillåtet.

Vi önskar alla boende i området en GLAD OCH SOLIG SOMMAR!

Styrelsen

Nyhetsbrev April 2011

Bild på påskliljor

FÖRENINGSSTÄMMA

Datum för föreningsstämman är bestämt till den 11 Maj. Stämman börjar Kl.18.30 och det är därför bra om du kommer i god tid till Scandic Hotell vid ishallen där föreningen bokat lokal. Kallelse och information kommer att delas ut enligt våra stadgar.

Radon, VIKTIGT!

INSAMLING av alla boendes mätdosor kommer att ske nu på söndag den 17:e april. Du får komma och lämna in Dina 2 mätdosor, väl förslutna i den silvriga påsen som du sparat, mellan kl. 10 -12 samt 15-17. Mätdosorna tas emot i källaren vid 78:ans port, där Du hämtade ut dem.

Pga. av ny information från vår leverantör behöver vi samla in radondosorna nu. Inte vänta med detta till föreningsstämman som vi skrev tidigare. Vänligen ansträng Dig för att komma på ovanstående tider för att underlätta för ansvarig person.

Om du är förhindrad att komma på söndag ber vi dig prata med en granne och be denne lämna in påsen med dosorna åt dig.

Om det mot förmodan inte skulle fungera så får du kontakta Emina Qundos som är kontaktperson för radonmätningen, under påföljande vecka på tel. 070-648 22 82 för att lösa insamlingen.

Skräp och sopor

Helgens stora container blev full redan på lördagen. Styrelse har därför beslutat att ordna en till container som ställs upp helgen efter påsk, dvs. 28-29 april på samma plats som den förra containern.

Låt oss att hjälpas åt att informera de grannar som tyvärr redan ställt skräp vid risfickan om vad som gäller. I samband med containern som stod framme i helgen bar ett antal vänliga boende i området bort det skräp som någon ställt vid risfickan, så ska det inte behöva vara! Vi har gemensamt ansvar för att området ser snyggt och prydligt ut, vem vill bo i en soptipp?! Om du har sopor som behöver slängas innan nästa container anländer eller om du behöver slänga saker såsom elektronikavfall eller kemikalier så måste du åka till SÖRAB med detta!

Om du ser någon ställa skräp vid risfickan, be om legitimation och be om personens namn så kommer styrelsen i fortsättningen att polisanmäla detta beteende samt informera VäsbyHem.

Byggmaterial och byggskräp skall vara bortforslat från området senast den 21:a April.

Med vänliga vårhälsningar
Styrelsen