Status på diverse ärenden vintern 2021

Uppdatering från arbetet med området Fyrklövern
Ta del av det senaste informationsbrevet från kontoret för samhällsbyggnad här.

Stambyten för föreningen

Styrelsen har initierat en grundlig utredning avseende våra stammar och badrumsledningar inför kommande stambyte. Ta del av infobladet gällande detta här.

Digital köhanteringstjänst – HSB

HSB har infört en digital köhanteringstjänst för våra medlemmar. Man kommer bl.a. kunna överse sina köplatser och hyresavtal för bilplatser och förråd. Läs mer i HSBs infoblad här.

Läs gärna HSBs guide över hur man använder denna digitala kötjänst här!

Infoblad December 2020

God afton kära medlemmar! Vi närmar oss slutet av ett historiskt tufft år för hela världen. Förhoppningsvis kan vi blicka framåt mot en bättre period under år 2021.

Viktig info: HSB kommer ta över den ekonomiska förvaltningen från och med årsskiftet. Läs mer om detta i både vårt och HSBs infoblad nedan, och ta även del av en uppdatering om den pågående IMD utredningen:

Styrelsen önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Informationsblad angående individuell debitering av olika energislag (IMD)

Vi i styrelsen har under lång tid fått in klagomål från olika medlemmar om att debiteringarna av kall- och varmvatten samt fjärrvärme sammantaget har höjt boendekostnaden jämfört med när föreningen tillämpade en fast debitering, som inkluderade dessa förbrukningar, per lägenhet. Vi har tagit till oss dessa klagomål och under sommaren genomfört ett antal analyser för att hitta var eventuella fel kan ligga gömda. Vi har nu kommit så långt att vi kan börja vidta ett antal åtgärder för att korrigera de olägenheter som systemet orsakat våra medlemmar.

Läs om åtgärderna i detta infoblad.

Nybyggnation inom Fyrklöverprojektet

På begäran av Upplands Väsby kommun skickar vi härmed ut information om framtida planer om nybyggnation inom Fyrklöverprojektet i anslutning till vår bostadsrättsförening.

Detta kommer i sin tur påverka parkeringsmöjligheter i vår förening. Med anledning av detta skickar kommunen detaljerad information om framtida planer och hur det kommer påverka parkeringsmöjligheterna för boende i både vår och våra grannföreningar.

Vänligen läs informationen här.