Återbetalning för överdebitering nu framdiskuterat. (IMD)

Individuell vattenmätning (och debitering) blev en komplicerad resa för föreningen sedan införandet. Under 2020 fick tidigare styrelse in klagomål från flera medlemmar att debiteringarna av kall- och varmvatten samt fjärrvärme sammantaget höjde boendekostnaden jämfört med när föreningen tillämpade en fast debitering, som inkluderade dessa förbrukningar, per lägenhet. Man gjorde stickprovskontroller för ett tiotal lägenheter för att se om man kunde hitta fel rörande installationen. Inga fel hittades. I slutänden blev det svårt att dra några slutgiltiga slutsatser eftersom man inte hittade felaktigheter, trots att vattenkostnaderna var omvittnat högre även för folk som bodde ensamma och brukade minimalt med vatten. Det man upplevde stod i kontrast till den generella kostnadssänkning (cirka 15%) en genomsnittsförbrukare normalt kan vänta sig av IMD. Situationen rörande eventuell “överdebitering” var komplicerad. För att kunna dra 100% korrekta slutsatser, för samtliga medlemmar, skulle behövas göras betydligt större uträkningar för flera hundra tusen kronor. Även om vi skulle välkomna ett sådant beslutsunderlag kan vi inte motivera kostnaden. Då skulle stora pengar först försvinna hos konsulter/leverantörer alltmedan medlemmar skulle vara kvar att kompensera. Styrelsen menar BRFen kan använda pengarna på ett bättre sätt.

BRF Glädjens styrelse har (med Valberedningen) diskuterat fram en lösning där medlemmar kommer kompenseras direkt och kännbart. Föreningen kommer återbetala EN hel månadshyra (April månadshyra) för samtliga ej avflyttade (nuvarande) medlemmar som även var medlemmar mellan 1 Augusti 2019 och 31 December 2020 (styrelsen har en lista vilka som omfattas). Övriga är inte omfattade. Genom att denna lösning diskuterats fram och genomförs kan härmed enskilda medlemmar framgent INTE kritisera tidigare individuella vattendebiteringar (innan 2021) och hävda ersättning. Detta är den ersättning som kommer utgå angående kompensation för eventuell “överdebitering” för tidigare räkningar kopplade till IMD vattenförbrukning och frågan blir därmed slutdiskuterad i föreningen.

Styrelsen går vidare med planer för hur vi kan sätta igång IMD igen på ett trovärdigt sätt. Vi hoppas, på riktat sätt, kunna kontrollera delar av den förbrukningsdata vi samlat på oss sedan vi började mäta och om vi kan lära oss något av den. Vi behöver även kontrollera kostnadsberäkningarna igen. Vi skall känna oss komfortabla med systemet och tilltänkt modell för debiteringen innan vi förändrar.

Vi vill avsluta med lite tankar angående IMD vattenmätningen: Det kan skilja mycket på fjärrvärmen mellan lägenheter beroende på vart man bor dvs hur lägenhetens läge exponerar/skyddar och var på fjärrvärme-slingan man sitter. Man kan inte aktivt påverka lägenhetens läge. Vore det kanske rättvist och logiskt att även framgent dela på förbrukningen av fjärrvärmen, trots att vi mäter individuellt? Om man däremot ser på förbrukning av varmvatten, är det nästan dubbelt så dyrt som kallvatten och vi vet det kan skilja mycket hur lägenheter konsumerar. Varmvattnet borde kunna lyftas ur avgiften och börja debiteras individuellt igen som en start. Individuell varmvatten-debitering kommer ha en sänkande effekt på avgiften. Om ni har åsikter om IMD – återkom gärna via Valberedningen med era åsikter eller till Styrelsens info mail.

Vi behöver hjälpas åt i soprummet!

Följande är bilder ifrån soprummet 8 Jan 2022. Max fyllnadsgrad är upp till kärlens kant.

Flertalet boende har öppnat liten springa i dörren och kastat in sina sopor med minimalt arbete och eftertanke. Kärlet är överfullt vilket skapar följdproblem för sopbilen. Inte OK.
Här har man, i samma lilla dörrspringa, kastat i närmaste kärlet till vänster. Observera TV-kartongen som man bemödat sig om att gå in och kasta i närmaste kärl, som redan är fullt sedan tidigare… De flesta ser förhoppningsvis det uppenbara – att den är för stor för kärlet. Därmed räknas den som “Grovsopor” (EJ “Hushållssopor”). Det skall miljöhanteras på SÖRAB som wellpapp. Kartongen kommer sannolikt senare ramla av kärlet då sopbilen skall hantera. Inte OK.
…Alltmedan alla de inre sopkärlen, i princip, står tomma…

Vi hoppas att man som boende i bostadsrättsförening känner ett ansvar och vill göra rätt. Man får inte medvetet och upprepat motarbeta BRFens regler. Vi är alla medlemmar, äger en del av föreningen och har intresse i att vi sköter gemensamma funktionerna på ett bra sätt.

Nytt om Mark-/Trädgårdsskötsel, Snöröjning samt Städning framöver.

Vi har glädjen att presentera den nya leverantören av Mark-/Trädgårdsskötsel, Snöröjning samt Städning. Det blev Rena Hem Stockholm som vann upphandlingen.

Mark- och Trädgårdsskötseln började redan 1 Nov. Ni kanske sett dem på området när man genomförde den så kallade “höststädningen” av löv i våra buskar. Rena Hem Stockholm har sandat på området och gruslådor kommer ställas ut vartefter. Vår snöröjare heter Sebastian. Städningen påbörjas med datum 1/1-2022.

Sammantaget har föreningen kunnat spara en hel del på denna förändring av tjänster. Rena Hem Stockholm är ett företag med hög renommé på reco.se och Styrelsen är glada att ha dem ombord!

Se upp för tjuven!

Vi har haft erfarenheter att inbrottstjuvar slagit till i vårt område. Vi kommer aldrig kunna skydda oss helt mot dessa obehagligheter men genom grannsamverkan kan vi tillsammans hjälpas åt att försöka hålla inbrottstjuvar borta. Grannsamverkan går ut på att boende håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Följande är Polisens allmänna tips för att göra det svårare för tjuven:

  • Lås ytterdörren även om du är hemma. Handväskor, plånböcker och nycklar i hallen är ett lätt byte för tjuvar.
  • Ha bra lås. Det finns produkter för både fönster och dörrar som försvårar inbrott.
  • Förstärk fönster och altan- och balkongdörrar.
  • Ha inte skymmande växter nära altandörr och fönster.
  • Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid dörrar.
  • Ha trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att tjuven inte kan använda dem.
  • Ha stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster.

Ett tips, för er utan säkerhetsdörr, är att skaffa låskydd/låskåpa för att förhindra att tjuven öppnar upp ytterdörren via ett specialverktyg genom dörrens brevlådeinkast. Det är ett billigt skydd som förhindrar enkel öppning via ytterdörren.

Var även noggrann att kontrollera vem du släpper in via porttelefonen! Vi har haft ett fall tidigare där man inte kontrollerat den man släppt in, vilket kom att föranleda inbrott.

Kundvagnar på Glädjens område har blivit ett problem.

Vi har märkt ett ökat antal kundvagnar i vårt område med omnejd. Det torde bero på ökad okunskap gällande vad som gäller. Kundvagnarna är affärens egendom och får inte lämna affärsområdet (affären med parkering). Affärer kan förlora upp till 50 kundvagnar/året i utsatta områden och varje kundvagn kostar cirka 5000kr. Det blir stora förlorade värden som i slutändan måste adderas till varornas pris.

Aja baja…

Om du lånar affärernas kundvagnar – se till att lämna tillbaka dessa till affären genast. INGA kundvagnar får lämnas på BRF Glädjens område! Behöver man transportera tunga matkassar köper man själv en shoppingväska – så kallad “dramaten”.

Mycket duktig…

Juridiskt är bortforsling av kundvagn ifrån affären att betrakta som “stöld” och lämnas kundvagnen på Glädjens område gör man sig ytterligare skyldig till “nedskräpning”.

BRF Glädjens Ordningsregler gällande “nedskräpning”: “Det är mot vite förbjudet att ställa eller slänga sopor eller avfall inom föreningens mark och fastigheter samt anslutningsytor.”