Extrastämma 5/4-2022 avslutad

Styrelsen vill tacka alla medverkande i gårdagens extrastämma. Det var mycket bra aktivitet och engagemang ifrån medlemmar. Vi ber om ursäkt för dröjsmålet vid inskrivningen. Fler kom än väntat och inskrivningsarbetet kanske flöt på lite för långsamt. Dock var vi till slut alla samlade och kunde rösta. Stämman biföll Styrelsens förslag med två tredjedelars majoritet och beslutar därmed att föreningen genomför stambytet i enlighet med det underlag som skickats ut och den information som förmedlats på stämman.