Asbestsanering i källaren.

Asbestsanerare kommer utföra asbestsanering i källarutrymmen i Hus 52 och Hus 78 under dessa perioder:

Hela vecka 12 saneras rören i källaren i hus 78.
Hela vecka 13 saneras rören i källaren i hus 52.

Det kommer vara ABSOLUT FÖRBJUDET att vistas i respektive källarlokaler under veckan de saneras. Vänligen respektera detta förbud och planera i förväg om ni behöver hämta upp saker ifrån förråden.