Status på diverse ärenden vintern 2021

Uppdatering från arbetet med området Fyrklövern
Ta del av det senaste informationsbrevet från kontoret för samhällsbyggnad här.

Stambyten för föreningen

Styrelsen har initierat en grundlig utredning avseende våra stammar och badrumsledningar inför kommande stambyte. Ta del av infobladet gällande detta här.

Digital köhanteringstjänst – HSB

HSB har infört en digital köhanteringstjänst för våra medlemmar. Man kommer bl.a. kunna överse sina köplatser och hyresavtal för bilplatser och förråd. Läs mer i HSBs infoblad här.

Läs gärna HSBs guide över hur man använder denna digitala kötjänst här!