Eldningsförbud och behov av minskad vattenanvändning

Eldningsförbud råder inom Stockholms län från och med den 10 juli 2018 klockan 13.00, och varar tills vidare.

Vattenverk har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten och det varma vädret medförde en rekordhög vattenförbrukning. För att kunna säkerställa försörjningen under resten av sommaren behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart.

Mer information på Väsby Kommuns hemsida.