Kallelse till informationsmöte om individuell mätning av värme och vatten

KALLELSE

Informationsmöte gällande individuell mätning för värme och vatten.

Datum: 2017-12-06
Tid: 18:00
Plats: Kavallerigatan 78 A (Källarlokalen).

Nu är projektet för individuell mätning för värme och vatten i slutfasen och härmed kallar vi till ett informationsmöte med representanter från de entreprenörer som har varit ansvariga för projektet.

Även vi i styrelsen kommer att vara närvarande och står till förfogande för era frågor. Se bifogad bilaga för närmare information.

OBS! Detta är ett viktig möte för dig så boka den 6/12 i din kalender redan idag!

Vi kommer att bjuda på julfika.
Välkomna

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen